6 C
Sisak
Nedjelja, 28 studenoga, 2021

Održana tematska sjednica Gradskog vijeća o potresu – puno informacija o štetama, projektima, obnovi…

- Marketing-spot_imgspot_img

U Sisku je šteta od potresa prijavljena na ukupno 10.402 objekta od kojih je 824 s crvenom naljepnicom zbog teških oštećenja te još 144 zbog vanjskih utjecaja, sa žutom naljepnicom je ukupno 1.773 objekata. Među crvenim su i 144 stana u jednoj stambenoj zgradi u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda u Sisak Capragu koja je i najveći objekt teško stradao u prosinačkom potresu uopće.

Podaci su to izneseni na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Siska, sazvanoj na inicijativu predsjednika Vijeća Bojana Dadasovića, koja je uz gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček i vijećnike okupila i sedam državnih tajnika raznih ministarstava, uključenih u proces obnove, te župana Ivana Celjaka.

U kontejnerskim naseljima, ili privremenom smještaju u dvorištima svojih kuća, je trenutačno ukupno 289 osoba u 167 kontejnera i osam mobilnih kućica dok su stradalnici smješteni i u 16 stambenih garsonjera i 12 soba čije troškove plaća Grad Sisak. Organizirana su i dva vešeraja za korisnike kontejnerskih naselja. 

Od 1. listopada država je preuzela podjelu i financiranje prehrane te  247 osoba u Sisku prima tople obroke. Broj korisnika u Sisku nije smanjivan u onoj „reformi“ prošloga tjedna koja je naišla na kritike. 104 osobe su se iz tih naselja prijavile za zimski privremeni smještaj, a što je traženo iz Nacionalnog stožera kao nastojanje da se osigura bolji smještaj za ljude iz lošijih kontejnera. Još se čeka povratna informacija o tome gdje će ti ljudi biti smješteni.

„Ukupni trošak Grada u sanaciji posljedica od potresa je za sada 41 milijun kuna, od kojih je 9,8 milijuna išlo na hitne intervencije, tri milijuna za izradu potrebnih elaborata, 13 milijuna za troškove uređenja, postavljanja i opremanja kontejnerskih naselja te plaćanje najamnina onima s crvenom i žutom naljepnicom do kraja svibnja, a sada onima sa žutom naljepnicom, dok država podmiruje crvenima. Na namjenske kartice za građevinski materijal onima s manjim oštećenjima išlo je 6,6 milijuna kuna, 2,2 milijuna kuna su jednokratne novčane pomoći u prvim mjesecima potresa dok je u taj trošak uračunato i pet milijuna kuna koje je gradski proračun „izgubio“ oslobađanjem plaćanja komunalnih doprinosa i naknada.“ – istakla je sisačka gradonačelnica Ikić Baniček dodavši kako su još devet dodatnih milijuna kuna, van ove cifre, troškovi komunalnih tvrtki za oslobađanje plaćanja vode, odvoza otpada te besplatnog autobusnog prijevoza.

Od države je dobiveno 20 milijuna kuna intervencijskih sredstava, dok je 3,1 milijun kuna prikupljen donacijama te je proračun „u potresnom minusu“ oko 18 milijuna kuna. 

U međuvremenu su elaborati pokazali kako će popravak na gradskoj imovini i gradnja nekih novih objekata, jer će stari morati biti srušeni, za sada 154 milijuna kuna. Tu nije uključena sanacija Starog mosta, Starog grada i mosta Crnac. 

Trošak radova na obnovi Kazališta 21 je 1,6 milijuna kuna, učilište Kazališta 21 će koštati 1,4 milijuna kuna s tim da će se tu rušiti stari i graditi novi objekt. Sanacija Doma kulture, prema elaboratu, košta 8,2 milijuna kuna, na OŠ Viktorovac se još mora sanirati dvorana, za OŠ Galdovo je ipak odlučeno da se zgrada ruši i gradi nova uz procjenu troška od 11,2 milijuna kuna. Sanacija OŠ Ivana Kukuljevića je 10,6 milijuna kuna, popravci na Područnoj školi Novo Pračno  će koštati 400.000 kuna, popravak Mjesnog doma Galdovo 1,5 milijuna kuna, Mjesnog doma u Budaševu – 8 milijuna kuna. 

„U tijeku je izbor izvođača radova na tzv. zgradi udruga u Tomislavovoj ulici gdje su radovi 1. faze procijenjeni na 2,5 milijuna kuna, a nakon što završi ta faza u tu će se zgradu moći preseliti gradska uprava te će se moći početi sanirati Gradska vijećnica gdje su radovi konstrukcijske obnove procijenjeni na 23,5 milijuna kuna.“ – rekla je gradonačelnica.

U plan obnove od potresa uključen je i 31,8 milijuna kuna vrijedna rekonstrukcija i uređenje zgrade bivše OTP banke gdje će se preseliti i dječji odjel koji je sada u privremenom smještaju čiji najam financira Ministarstvo kulture. 

„Uputili smo zahtjev Vladi, iz onih obećanih 400 milijuna kuna zajma našoj i ostalim županijama, za beskamatni kredit od 30 milijuna kuna. No, to neće biti dovoljno te ćemo koristiti kredite EBRD-a i Svjetske banke za radove na tim objektima, a kako bi premostili to vrijeme dok nam se u potpunosti ne otvore bespovratna sredstva iz EU koja će biti za tu svrhu.“ – rekla je Ikić Baniček. 

Iz Ministarstva kulture na sjednici su potvrdili kako će do kraja godine sigurno biti završen plan obnove kulturno povijesne cjeline Grada Siska, koji će uključivati plan obnove zgrada pod kulturnom zaštitom a sve s ciljem čim manje intervencije i promjene vizure Grada Siska, s naglaskom na Rimsku ulicu. Sličan plan za središte Petrinje je u javnom savjetovanju, no u Sisku očekuju jednostavniji proces obzirom da neće biti uklanjanja zaštićenih objekata. 

Od bitnijih stvari koje su izrečene na sjednici je i informacija kako će se graditi novi Dječji dom obzirom je stari u Vrbini teško stradao.

„Ukupno je 27 javnih zgrada društvene, obrazovne, kulturne i zdravstvene namjene teško oštećeno. U našem vlasništvu šteta je u Sisku procijenjena na 1,3 milijuna kuna na Srednjoj školi Viktorovac te još 5,6 milijuna kuna na dvorani škole. Tri objekta Strukovne škole su oštećena, a sanacija jednog od njih je procijenjena na 5,7 milijuna kuna. U zgradi škole uređujemo Učenički dom, no plan je da sada tu smjestimo 70-ak osoba iz najgoreg privremenog smještaja kako bi mogli prezimiti u boljim uvjetima. Na Glazbenoj školi su u tijeku radovi na hitnoj sanaciji i koštaju 900.000 kuna, iz zajma Svjetske banke gradit ćemo novu Ekonomsku školu na obilaznici, kraj Strukovne škole.“ – informirao je vijećnike župan Ivan Celjak.

Dodao je i kako je procijenjena šteta u sisačkoj bolnici, na tri najteže stradala objekta koja će ići u konstrukcijsku obnovu 77,8 milijuna kuna dok će se zgrada uprave morati rušiti. Radovi su u tijeku na Jodnom lječilištu, a elaborat je pokazao kako će konstrukcijska sanacija Doma zdravlja Sisak koštati 16,4 milijuna kuna. 

„Dogovorili smo da se one ordinacije primarne zdravstvene zaštite koje su sada u kontejnerima presele u prizemlje Ureda za obranu, kojeg je županijska uprava dobila na korištenje od države za svoje potrebe. Radovi na prilagodbi prostora su u tijeku kako pacijenti ne bi u redovima čekali vani na hladnoći, kao što su ovog ljeta čekali na vrućinama.“ – rekao je župan Celjak. 

Inače, rečeno je, 110 objekata je u Sisku u postupku rušenja, kao hitno uklanjanje zbog ugroze sigurnosti. Od toga je 41 uklonjen, a pet je otvorenih gradilišta.

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća, vijećnici su jednoglasno donijeli i sljedeće zaključke:

1.Traži se od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donošenje Periodičnog Plana obnove Grada Siska s jasno utvrđenim objektima za postupak obnove, rokovima i dinamikom obnove na godišnjoj razini te jasno utvrđenim kriterijima.
2.Traži se od Ministarstva kulture i medija poduzimanje zakonskih i provedbenih aktivnosti u pogledu razdvajanja postupka obnove kulturne jezgre Grada Siska na način da se razdvoji pitanje restauracije stare jezgre Grada Siska od postupka obnove.
3.Grad Sisak pokreće postupak izgradnje obiteljskih kuća na području Grada Siska za obitelji od tri i više članova čiji su domovi stradali u potresu 29. prosinca 2020. godine te će za navedenu svrhu osigurati sredstva u Proračunu Grada Siska za 2022. godinu.
4.Traži se donošenje posebnih mjera Vlade Republike Hrvatske za osnivanje i razvoj obrta, zadruga, malih i srednjih trgovačkih društava u pogledu oslobađanja od fiskalnih i parafiskalnih davanja za slučaj zapošljavanja novih radnika za razdoblje od pet godina.
5.Traži se od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske da poduzme aktivnosti u cilju pribavljanja evidencije stanova na području Grada Siska kojima upravlja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova te dodjeli stanova obiteljima čije su nekretnine stradale u potresu.
6.Preporučuje se osnivanje Savjeta za revitalizaciju i obnovu Grada Siska kao stalnog radnog tijela gradonačelnice Grada Siska sa zadaćom davanja stručnih i savjetodavnih mišljenja iz područja revitalizacije i obnove Grada Siska.
7.Traži se od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i imovine hitno rješavanje imovinskopravnih odnosa vezanih uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska u cilju bržeg početka obnove objekata kojima je investitor Grad Sisak

Sjednicu možete pogledati ovdje

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti