28 C
Sisak
Petak, 12 srpnja, 2024

Ukoliko ne bude žalbi, Strabag će rušiti staru i graditi novu zgradu u Ulici HNP!

Datum:

Marketing

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je 7. lipnja Odluku o odabiru najpovoljnijeg izvođača na javnom natječaju za izvođenje radova uklanjanja i izgradnje zamjensko stambeno-poslovne zgrade na adresama Ulica hrvatskog narodnog preporoda 2-10. Odluka je na www.nn.hr objavljena u četvrtak, 13. lipnja.

Kao najpovoljnija od osam prispjelih ponuda (od kojih je pet uzeto u obzir,) nakon pregleda i ocjene, odabrana je ponuda tvrtke Strabag d.o.o. u iznosu od 16,255 milijuna Eura bez PDV-a, odnosno 20,319 milijuna Eura s PDV-om. Procjena vrijednosti radova u natječaju je bila 18 milijuna eura + PDV.

 

 

Ukupno je pristiglo osam ponuda među kojima i jedne turske tvrtke te hrvatsko-srpskog konzorcija. Od tih osam ponuda tijekom pregleda ponuda tri su proglašene neispravnima među kojima i jedina koja je bila niža od ponude Strabaga. Tvrtka Texo Molior d.o.o. iz Cavtata je ponudila cijenu od 15,755 milijuna bez PDV-a, odnosno 19,644 milijuna Eura s PDV-om. Njihova je ponuda poništena jer nisu upisali dvije jedinične cijene u vrlo opširni troškovnik.

Sada se čeka istek zakonskog roka za žalbe koje su, obzirom na visinu vrijednosti i činjenicu da su tri ponude proglašene nevažećima, moguće, ali ne znači da će ih biti. No, ukoliko ih ne bude ugovor sa Strabagom bi se mogao potpisati do kraja mjeseca.

Dokumentacijom je propisano da se Izvođač uvodi u posao najkasnije 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora za uklanjanje i izgradnju stambeno-poslovne zgrada, a moguće je dakako i prije. Rok za rušenje i završetak gradnje od trenutka uvođenja izvođača na gradilište je 18 mjeseci. To znači da bi, ukoliko radovi počnu u srpnju, nova zgrada mogla biti gotova krajem 2025. godine.

 

 

Podsjetimo, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je krajem veljače javni natječaj za izvođenje radova uklanjanja i izgradnje zamjensko stambeno-poslovne zgrade na adresama Ulica hrvatskog narodnog preporoda 2-10 (k.č. 1814/34, 1814/36, 1814/37, 1814/38, 1814/39, k.o. Novi Sisak).

Procjena vrijednosti radova uklanjanja stare zgrade i gradnje nove sa 147 stanova i nizom poslovnih prostora je 18 milijuna Eura + PDV. Rok za dostavu ponuda zainteresiranih tvrtki je bio 4. travnja.

Kako piše u dokumentaciji višestambena odnosno stambeno-poslovna zgrada gradi se vraćanjem u prvobitno stanje, osim posebnih dijelova uklonjene zgrade u kojima vlasnik odnosno srodnik vlasnika nije stanovao na dan 28. i 29. prosinca 2020., u kojem slučaju se radovi na tim posebnim dijelovima izvode samo do razine grube gradnje, odnosno ne izvode se radovi završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih pregradnih zidova, razvodne instalacije pojedinačnog stambenog odnosno poslovnog prostora unutar te građevine.

U dokumentaciji su tako navedeni vlasnici stanova koji će dobiti stan u prvobitnom stanju, te oni kojima se gradi do razine grube gradnje.

“Postojeća građevina se u potpunosti uklanja, izuzev prizemnog proširenja dilatacije 2 u kojem se nalazi poslovni prostor trgovine „DM“, „MANA“ i pekare „Mlinar“. Ostatak bloka zgrada se u potpunosti uklanja, te se izvodi kao novoprojektirana zgrada.
Poslovni prostori i određeni stanovi se projektiraju u izvedbi „roh bau“ sa osiguranim svim potrebnim priključcima, vanjskom stolarijom i završnom fasadnom oblogom.
Stambeni prostor tj. ostale stambene jednice se projektiraju do potpune uporabljivosti.
Novoprojektirana zgrada otprilike zadržava konture vanjskih gabarita u tlocrtnom i visinskom smislu, s obzirom na prilagodbu novoj konstrukciji. Zgrada će biti izgrađena od armiranobetonskih nosivih zidova dimenzija 30-20 cm, s toplinskom ovojnicom koja zadovoljava uštedu energije u iznosu od minimalno 50% u odnosu na postojeće stanje. Postojeća konstrukcija nije bila u potpunosti orotogonalna nakon utjecaja potresa, te se u novoprojektiranom stanju projektira u potpunosti ortogonalno, čija je posljedica blago pomicanje zgrade (do 30 cm) u odnosu na gabarite postojećeg stanja. Projektom je obuhvaćeno rješenje spoja novoprojektirane zgrade i zadržanog postojećeg prizemlja dilatacije 2. ” – stoji u dokumentaciji.

Ukupna građevinska bruto površina niza zgrada iznosi 11266 m2.

“Građevina je prilikom potresa pretrpila značajna oštećenja u obliku vertikalnih, horizontalnih i dijagonalnih pukotina, te opadanja žbuke na nosivim i pregradnim zidovima. Konstrukcija građevine zatečena je u iznimno lošem stanju, uz opasnost od urušavanja u slučaju mogućih budućih potresa. Dio zidova je već izgubio stabilnost, te je narušena nosivost i stabilnost kompletne konstrukcije.
Nosiva konstrukcija građevine ne zadovoljava zahtjevima propisa donešenih 1964., niti današnjim propisima prema HRN EN 1998, te ne posjeduje dovoljnu seizmičku otpornost. Vertikalnu konstrukciju čini neomeđeno i nearmirano ziđe. Stropnu konstrukciju katova čini polumontažni monta sustav, a strop podruma je sitnorebričasti armiranobetonski strop. Stropna konstrukcija se preko horizontalnih serklaža oslanja na zidove. Temelji su trakasti ispod zidova, odnosno samci ispod stupova. Za ovakav tip konstrukcije, prema današnjim propisima nije dopuštena zatečena katnost građevine.” – stoji u opisu zatečenog stanja građevine.

- Marketing -

Možda vas zanima...

Počela dogradnja vrtića Maslačak

Krenula je dogradnja objekta Maslačak Dječjeg vrtića Sisak Novi,...

Obilježavanje godišnjice smrti prvog župana Sisačko-moslavačke županije Đure Brodarca

Sisačko-moslavačka županija i Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije organiziraju obilježavanje...

Sastanak Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina u Sisku

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedat će sastankom Vlade sa...