6 C
Sisak
Nedjelja, 28 studenoga, 2021

Sredstva za hitnu sanaciju podignuta sa 12 tisuća kuna na 16 i 25 tisuća

- Marketing-spot_imgspot_img

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se novčana pomoć za sanaciju krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, stubišta i dizala sa dosadašnjih 12.000 kuna povećava na 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade, odnosno na 25.000 kuna po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.

Sredstvima iz točke II. ove Odluke nadoknadit će se opravdani troškovi vlasnicima oštećenih obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, višestambenih zgrada i poslovnih zgrada koje su imali, odnosno koje imaju za:
1. nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi
2. popravak ili zamjenu dimnjaka
3. popravak ili zamjenu zabatnog zida
4. popravak stubišta
5. popravak dizala.

Opravdani troškovi za radove iz točke III. ove Odluke s projektnom dokumentacijom za te radove i potrebnim instalacijama mogu iznositi maksimalno 16.000,00 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade(stambenom i/ili poslovnom dijelu), odnosno 25.000,00 kn po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.

Detalji su u dokumentu dolje

51 – 7 a

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti