Naslovnica Potres u Petrinji, Glini, Sisku i okolici Primjena Zakona o obnovi nakon potresa i na SMŽ – država u...

Primjena Zakona o obnovi nakon potresa i na SMŽ – država u potpunosti financira obnovu

S današnje, 37. Vladine sjednice, u saborsku je proceduru upućen Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, donesena je Odluka o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom te odluka o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha za otklanjanje posljedica katastrofe izazvane potresom.
Uspostava i djelovanje Stožera na otklanjanju posljedica katastrofe primjerena aktualnom stanju

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved dao je informacije o stanju na potresom pogođenim područjima.

“Uspostava i djelovanje Stožera na otklanjanju posljedica katastrofe bila je primjerena aktualnom stanju”, rekao je i dodao: “Stožer je kontinuirano angažiran. Stožer redovito obilazi cijelo područje, organizira sastanke s operativnim snagama i lokalnim vlastima. Donijeta je odluka o angažiranju tvrtke Pleter. Podjela hrane za stanovništvo obavlja se na četiri lokacije – u Sisku, Petrinji, Hrvatskoj Kostajnici i Kravarskom, a od danas i u Glini na lokaciji Banovac.”

“Zaprimili smo 475 objekata, kontejnera i mobilnih kućica, a većina postavljena na lokacije”, kazao je Medved. “Samo u protekla 24 sata postavili smo 36 kontejnera i 25 mobilnih kućica”, rekao je.

Dodao je da su uspostavili timove da dnevno mogu postaviti 50 kontejnera ili mobilnih kućica. “Organiziramo stalni obilazak stanovništva na cijelom teritoriju”, rekao je.

Ministar je izvijestio da je proteklog tjedna ondje dnevno u prosjeku bila sudjelovala 81 osoba iz Ravnateljstva Civilne zaštite, 470 osoba iz Hrvatske vatrogasne zajednice, 90 osoba iz Hrvatske gorske službe spašavanja, 354 osobe iz Hrvatskog Crvenog križa, 195 policajaca, 340 pripadnika vojske te 200 osoba angažiranih od Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Hrvatska vatrogasna zajednica provela 3545 intervencija, a vatrogasci su sudjelovali i u sigurnom uklanjanju tornja zvonika na katedrali u Sisku i na sanaciji krovišta crkve Sv. Lovre u Petrinji.

HGSS je odradio 692 zadaće uglavnom na visinskim radovima te opskrbi hrane, vode i lijekova. Također, snimali su pukotine koje su se pojavile na zemljištima u Donjim Kukuruzarima i u Borojevićima te evakuirali dokumente iz Državnog i gradskog arhiva, turističke zajednice, katastra, gruntovnice i Porezne uprave.

HCK je isporučio 96.696 toplih obroka za stanovništvo te 13.254 obroka za operativne snage na terenu, a proveli su i 2196 usluga psihosocijalne pomoći.

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo do sada je zaprimio 41.574 prijave štete, a pregledali su 18.370 objekata. Medved je naglasio kako imaju tjedno povećanje prijava od 13.474.

Od ukupnog broja pregledanih objekata, njih 2368 je dobilo crvenu naljepnicu, koja znači da su neuporabljivi, 3871 objekata je dobilo žutu naljepnicu i privremeno su neuporabljivi, a zelenu naljepnicu dobilo je 10.318 objekata i uporabljivi su s preporukom.

Potpredsjednik Medved izvijestio je kako je Hrvatska vojska organizirala smještaj 122 štićenika doma za starije iz vojarne Pukovnik Predrag Matanović u Topusko, Gospić, Ogulin i Karlovac, a u vojarni je i dalje smješteno 155 civila.

“Sanirali su oko 11 kilometara prometnica i javnih površina. Pristupili su izgradnji kontejnerskih naselja za organizirani smještaj – tri u Sisku, jedno u Petrinji, a u narednom razdoblju planiramo i u Glini”, kazao je Medved.

Vojska provela snimanja iz zraka i geosondiranje nasipa Save i Kupe

Dodao je kako je vojska provela snimanja iz zraka radi uvida u stanje štete, ali i geosondiranje nasipa rijeke Save i Kupe.

Izvijestio je kako je policija dnevno u prosjeku obavila 64 ophodnje.

U okviru provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županije planiraju kroz mjeru javnih radova uključiti oko 500 nezaposlenih osoba za što je osigurano 16,5 milijuna kuna. Program bi se trebao početi provoditi od 1. veljače.

Medved je izvijestio i o stanju vezanom za obnovu stambenog fonda nakon Domovinskog rata, gdje je u Sisačko-moslavačkoj županiji ukupno obnovljeno ili izgrađeno 25.000 objekata, od čega je 16.200 bilo u prve tri kategorije oštećenja, a 8.800 u kategorijama oštećenja od IV. do VI. kategorije.

“Većina objekata iz ove kategorije građena je na postojećim temeljima, sukladno prvotnim gabaritima, mali broj kuća je građen na drugim lokacijama”, dodao je Medved.

Oštećeno jedan do tri posto obnovljenih kuća IV. – VI. kategorije nakon Domovinskog rata

Izvijestio je kako su, u okviru preliminarnih pregleda oštećenja, članovi udruženja Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo kroz svoj pregled utvrdili da je od 8.800 izgrađenih kuća od IV. do VI. kategorije, po procjeni oštećeno od jedan do tri posto.

Poručio je kako će te preglede nastaviti jer s novim podrhtavanjima dolazi i do novih oštećenja.

“Kao glavne prioritete aktivnosti u budućem razdoblju vidimo postavljanje kontejnera i mobilnih kućica za što smo od danas ojačali naše timove u kampu Lekenik na način da dnevno možemo postaviti 50 kontejnera i kućica. Timove čine pripadnici vojske i šest gospodarskih subjekata”, izvijestio je Medved.

Dodao je kako će hotela Panonija u Sisku biti uređen za privremeni smještaj, a najavio je nastavak intenziviranja pružanja psihosocijalne pomoći za stradale.

Slijedi i uklanjanje objekata koji ugrožavaju sigurnost ljudi na potresom pogođenom području.

Zakon o obnovi širi se na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, primjena zakona širi se i na područje Sisačko-moslavačke te Karlovačke županije.

“Uzimajući u obzir da je veliki dio stanovništva na tom području ostao bez domova potrebno je izmijeniti i dopuniti zakonodavni okvir kako bi se omogućilo provođenje postupaka obnove i stambenog zbrinjavanja i na području ovih dviju županija kao i sanacija dodatnih šteta koje su ti potresi prouzročili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije”, rekao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Država u cijelosti financira obnovu nekretnina na području katastrofe

Prema predloženim izmjenama Fondu za obnovu proširuje se nadležnost na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, a država na potpomognutom području, na kojem je proglašena katastrofa, u cijelosti osigurava financiranje obnove one nekretnine u kojoj stanuje vlasnik ili njegovi srodnici.

“Država, lokalna i regionalna samouprava omogućit će privremeni smještaj u nekretninama kojima raspolažu, za građane čiji se domovi trenutno ne mogu koristiti. Kod financiranja obnove na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije uzeta je u obzir činjenica da se radi o ekonomski slabijim jedinicama koje su u velikoj mjeri proglašene i potpomognutim područjima te su iz navedenog razloga stanovnici tog područja izuzeti od sudjelovanja u financiranju obnove”, rekao je Horvat.

Radi povećane djelotvornosti u provedbu obnove obiteljskih kuća na potpomognutim područjima pogođenih katastrofom uključuje se i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koji ima i najveću prisutnost na tom području, dodao je Horvat.

Potresom pogođen kulturno-povijesne cjeline obnovit će se temeljem programa koji će izraditi Ministarstvo kulture i medija u suradnji s jedinicama lokane i područne samouprave, dodao je.

Odredbe zakona primjenjivale bi se i na sva područja koja bi eventualno kasnije bila pogođena potresom, a nisu izravno navedena kroz zakonske odredbe i sam naziv zakona.

Program revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije

Vlada je donijela i odluku formiranju radne skupine zadužene za izradu Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom kojoj su na čelu ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak te ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Cilj je programa fizička, gospodarska, socijalna i demografska revitalizacija tog područja, a programom će biti utvrđene mjere, projekti, nositelji, sudionici, provedbene aktivnosti, izvori sredstava te metodologija praćenja njegova provođenja.

“U rad skupine bit će imenovani predstavnici svih ministarstava te središnjih državnih ureda za demografiju i mlade, za obnovu i stambeno zbrinjavanje i za razvoj digitalnog društva te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao i predstavnik Ureda predsjednika Vlade, a dodatno će su uključiti i zastupnike Hrvatskoga sabora iz 6. izborne jedinice, predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave, predstavnike akademske zajednice, HGK, HOK-a i HUP-a”, navela je ministrica Tramišak.

Vlada je donijela i odluku o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije kojom se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja odnosno Ravnateljstvu za robne zalihe odobrava da izvršava žurne nabave roba koje nisu predviđene Bilancom i Godišnjim programom strateških robnih zaliha za 2021. godinu, a nedostaju i potrebne su za provedbu mjera otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom.

Nabava te robe izvršavat će se isključivo po nalogu i sukladno uputama Stožera civilne zaštite, a izuzeta je od primjene Zakona o javnoj nabavi.

Radi provedbe nabave tih roba osniva se Povjerenstvo od tri člana u kojem su predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

50 milijuna kuna za gospodarenje otpadom na području Sisačko-moslavačke županije

Vlada je zaključkom zadužila ministra Ćorića da donese Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da sklopi odgovarajuće ugovore o financiranju opravdanih troškova provedbe tih mjera u 100 postotnom iznosu te da u tu svrhu osigura sredstva procijenjene vrijednosti u iznosu od 50 milijuna kuna.

Komentirajte