Naslovnica Vijesti Sisak Županiji nedostaje još dokumenata za tehnički pregled nove Strukovne škole

Županiji nedostaje još dokumenata za tehnički pregled nove Strukovne škole

Na javnoj predaji dokumentacije za Strukovnu školu predstavnik investitora, Županije sisačko-moslavačke, pročelnik Darjan Vlahov javno je priznao da Županija nije predala svu potrebnu dokumentaciju jer „nisu znali da moraju“, kazuju u Gradu Sisku. Naime, Vlahov je istaknuo na sastanku kako nisu dobili poziv da predaju zaostale potrebne dokumente.

“14 godina se škola gradi, investitor je Županija i onda imaju obraza tvrditi da tehnički pregled nije nastupio zato što Grad Sisak nešto stopira. Nije u redu to reći i to što je župan Ivo Žinić javno lagao da je županija predala svu potrebnu dokumentaciju je razlog ovog javnom uvidu” – rekla je  gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Ona je istaknula kako je temeljem Zakona o gradnji potrebno je zahtjevu za tehnički pregled predati ukupno 22 dokumenta.

“20. kolovoza 2020. Sisačko moslavačka županija je kao investitor podnijela zahtjev za izdavanje uporabne dozvole i tada su u svom zahtjevu predali samo tri dokumenta –  fotokopiju građevinske dozvole, podatke o sudionicima u gradnji i završno izvješće nadzornog inženjera. Ostali dokumenti nisu predani, među njima ni geodetski elaborat, ni energetski certifikat. Nakon toga slijedi izjava župana u kojoj je bezočno lagao cijelu javnost da djeca nisu u školi jer Grad Sisak nešto stopira. Pa smo mi poslali onda formalni zaključak gdje smo pozvali Županiju i još jednom im pobrojali točno sve dokumente koje trebaju predati, pa je Sisačko-moslavačka županija 6. listopada dostavila novih 11 dokumenata, doduše neki od njih su bili nepotpuni, ali se to rješava u hodu i  ti je uobičajena procedura. Dakle, danas 19. listopada nedostaje još osam dokumenata pa sam, da se ne bi opet dopisivali igrali pokvarenog telefona,pozvala i medije i Županiju na sastanak. Zamolili smo da predaju sve dokumente koji nedostaju, a to su ugovor i izvod iz sudskog registra, rješenje o imenovanju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, upis u komoru, popis dokaza o svojstvima ugrađenog materijala, dakle atesti, dnevnici gradnje, zapisnik o primopredaji radova od prvog izvođača drugome, budući da u izjavi  sudskog vještaka koju su oni priložili navedeno da nije sva dokumentacija njemu dostavljena, nego samo zapisnik o primopredaji dokumentacije, a ne primopredaji radova te još jedna pisana izjava jednog od izvođača nije dostavljena. Ako investitor sada ima te dokumente, Odjel za graditeljstvo će dostaviti te dokumente u spis i u roku od sedam dana može se održati tehnički pregled bez apsolutno ikakvih uzdržavanja i problema. Ukoliko ne, molim da investitor čim prije dopuni taj zahtjev.” –  rekla je gradonačelnica Kristina Ikič Baniček.

“Mislim da je vrijeme da se predaju ti dokumenti koje Zakon traži i da stvarno više nema razloga da Strukovnu školu predamo i ravnatelju i djeci koja su više godina čekali taj objekt da se presele iz vrlo neadekvatnih uvjeta, u prekrasnu novu zgradu.” – dodala je gradonačelnica.

Pročelnik Županije nadležan za projekt Darjan Vlahov je rekao da nisu donijeli spomenute dokumente jer nisu imali informaciju da ih trebaju predati.

“Poslali smo u petak da trebate dopuniti dokumentaciju i izjavu s tim prilozima. Mislila sam da je to jasno, koji su to dokumenti, obzirom da je to definirano Zakonom o gradnji. Ne odlučuje Grad i gradonačelnica kako treba izgledati izjava. Postoji, dapače, i vrlo konkretan pravilnik kako to treba izgledati.” – dodala je gradonačelnica napomenuvši kako će gradski odjel za graditeljstvo onda donijeti novi zaključak s datumom od 19. listopada gdje Županija opet ima rok od 30 dana da se dopuni zahtjev, a ukoliko se prije dopuni zahtjev prije će biti sazvan i tehnički pregled.

“Atestna rješenja i građevinski dnevnici su predmet tehničkog pregleda na gradilištu, a ne zahtjeva. Mi smo dostavili svu traženu dokumentaciju prema vašem zahtjevu od 21. rujna.” – kaže Vlahov, indirektno potvrdivši da sva potrebna dokumentacija nije bila predana u vrijeme kada je župan tvrdio suprotno, na što je gradonačelnica citirala zakon koji kaže da je ta dokumentacija sastavni dio zahtjeva koji se predaje u zahtjevu prema gradu.

“No, ja vam nemam razloga ne vjerovati na riječ i ako imate tu dokumentaciju, predajte ju i idemo školu predati ravnatelju.” – rekla je gradonačlenica dok je predstavnik projektanta potvrdio da nedostaje izjava starog izvođača koja se mora predati te da je novi izvođač popravljao dosta toga što je ostalo iza starog izvođača što je dovelo i do problema s dijelom dokumentacije.

Osim uporabne dozvole Županija nije cijelo vrijeme gradnje, dakle gotovo 14 godina, regulirala imovinsko-pravne odnose te nije na sebe upisala parcelu na kojoj se škola gradila, a koja je u vlasništvu Grada Siska. Ne postoji odluka o pravu građenja na gradskom zemljištu, a kako je bez toga uopće prije 14 i više godina izdana građevinska dozvola, ostaje pitanje. 

Grad Sisak je stoga pokrenuo postupak davanja prava građenja na predmetnoj parceli iako predstavnik investitora pročelnik Darjan Vlahov tvrdi „da on za to nije zadužen“.

„Trebalo je proći 14 godina da Sisačko-moslavačka županija primijeti da nema dokument o pravu građenja na navedenoj parceli što sada mi rješavamo. Zemljište na kojoj je izgrađena škola je na procjeni kod ovlaštenog sudskog vještaka i kad se napravi procjena vrijednosti prava građenja raspisat ćemo natječaj. Škola će se javiti na natječaj i riješit ćemo sve u skladu sa zakonima i propisima RH. Na Gradskom vijeću ću predložiti da se Strukovna škola oslobodi plaćanja naknade za pravo građenja s obzirom da nam je svima cilj da djeca što prije krenu u Strukovnu školu“, zaključila je gradonačelnica Ikić Baniček.

Komentirajte