Naslovnica Vijesti Sisak Danas je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska

Danas je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska će biti održana 17. travnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 14 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska
2. Rasprava o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku s prijedlogom
zaključka
Predlagatelj: Predrag Sekulić, predsjednik Kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za
razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. Prijedlog odluke o donošenju Strategije kulturnog razvitka Grada Siska 2019.-2024.,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
u Gradu Sisku,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Siska
za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. a) Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru za 2019.,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
8. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluga javne
tržnice na malo u Gradu Sisku,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u Gradu Sisku,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge
komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge ispraćaja i ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za
razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
10. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
na području Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
12. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Josipu Severuposthumno,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2018. godinu Miroslavu
Arbutini Arbi,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2018. godinu Josipu Mrganu,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
d) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska dr. Dejanu Čanku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
e) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska timu OŠ „Braća Bobetko“ – Gabrijeli
Jozić, Sari Tatić, Emi Tatić i Sari Terman,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
f) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Zdravku Dužiću,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
g) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Marijani Milas,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
h) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Nerminu Kurtoviću Eki,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
i) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Ivici Kukoleči.
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja

Materijali su na ovom linku:

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska u srijedu, 17. travnja 2019.

Komentirajte