Naslovnica Izdvojeno Besplatna pravna pomoć putem telefona i web portala

Besplatna pravna pomoć putem telefona i web portala

Projekt građanskih prava Sisak od srpnja 2013.g. pružanje besplatne pravne pomoći socijalnom ugroženom stanovništvu grada Siska upotpunio je s prvim „besplatnim pravnim telefonom“ 0800 200 098, na koji od sada građani mogu dobiti besplatni pravni savjet u svim pravnim područjima izravnim javljanjem pravnika.

Besplatni pravni telefon namijenjen je osobama koje trebaju hitan pravni savjet iz bilo kojeg područja prava (statusna prava, obiteljsko, mirovinsko, zdravstveno, stvarna prava, i dr…), a koje će to svoje pravo i ostvariti izravnim javljanjem stručne osobe koja će osobi pružiti sveobuhvatnu pravnu pomoć.

Kako je besplatni pravi telefon oformljen u sklopu projekta „Stvaranje novog modela međusektorske suradnje u cilju zaštite nacionalnih manjina i socijalno ugroženog stanovništva“ financiran od strane EU, a koji ima za cilj ojačati međusektorsku suradnju javnog sektora, udruga civilnog društva i međunarodnih organizacija, pravnici će stranci moći pružiti sveobuhvatnu pravnu pomoć u suradnji sa svim javnim institucijama u Sisačko – moslavačkoj županiji s ciljem rješavanja pravnog problema, jer pravnik PGP-a ima „otvorena vrata“ u svim institucijama te može dobiti relevantne informacije potrebne za rješavanje predmeta stranke.

Besplatna pravna pomoć-1Besplatni pravni telefon, besplatan je za osobe koje ga pozivaju i kao prvi takve prirode u Sisačko – moslavačkoj županiji izravno omogućava socijalno ugroženim osobama koje žive izvan Grada Siska da dobiju sve potrebne pravne i ostale informacije, konkretan savjet u vezi potrebnih dokumenata za podnošenje raznih zahtjeva, adresa institucija, te ostale relevantne pravne informacije do sada nedostupne, čime izravno smanjujemo troškove učestalih nepotrebnih dolazaka naših građana u institucije i utječemo na sprečavanje dugotrajnosti upravnih i sudskih postupaka.

Sistem pružanja besplatne pravne pomoći putem ovog telefona od velike je važnosti za građanstvo naše županije budući u doba ove ekonomske krize sve više ljudi ostaje zakinuto u ostvarivanju svojih prava zbog slabijeg materijalnog statusa.

Kao alat za sveobuhvatnu pravnu pomoć u sklopu navedenog projekta PGP je oformio i web portal „Moja prava“ (www.moja-prava.info) koji sadrži najbitnije zakonske tekstove, podzakonske akte, međunarodne konvencije, obrasce kao i sve ostale najosnovnije informacije u svim pravnim područjima, svakodnevno ažurirane s ciljem zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Web portal sadržava i forum na kojem građani također mogu dobiti besplatne pravne savjete i informacije, na najbrži način. Razlika od drugih foruma je u činjenici da na našem forumu osoba savjet dobiva odmah. Dakle idejna vodilja navedenih pravnih alata je sistem pitanje – odgovor istovremeno, bez čekanja.

Komentirajte