Naslovnica Izdvojeno Otvoren natječaj za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima

Otvoren natječaj za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima

Županica Sisačko-moslavačke županije Marina Lovrić Merzel donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje smještaje i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslvačke županije za školsku godinu 2013./14.

Pravo prijave na natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području  Sisačko-moslavačke županije. Pravo na sufinanciranje učenici ostvaruju od 1.listopada 2013. godine do 30. lipnja 2014. godine.

Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Prijavni obrazac
2. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu u tekućoj školskoj godini
3. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u učenički dom u tekućoj školskoj godini
4. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijavnice)
5. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva    za posljednja 3    mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija i stalna socijalna pomoć)
6. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu  o obavljanju samostalne    djelatnosti (obrt, poljoprivreda i sl.)
7. Potvrda  Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
8. Potvrda za brata ili sestru o pohađanju srednje škole ili fakulteta
9. Preslik osobne iskaznice učenika
10. Uvjerenje o prebivalištu    učenika
11. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda

Dokumentacija ne smije biti starija od  tri (3) mjeseca.
Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika

Prijavnica za natječaj može se izlistati na WEB stranici Županije (www.smz.hr) ili podignuti u zgradi Županije (Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36 – na porti).

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje i rang lista biti će objavljena na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Županije  trideseti (30-i) dan nakon objave natječaja (www.smz.hr).

NAPOMENA:Na Natječaj se mogu javiti  učenici bez primanja u obitelji i učenici čiji prihod ne prelazi iznos od 1.663,00 kn po članu obitelji

Molbe s nepotpunom dokumentacijom i dospjele  izvan roka neće se razmatrati.
Nakon završenog odabira  dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ostvarili pravo na sufinanciranje.

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 12 dana od dana objave natječaja na adresu:
Sisačko – moslavačka županija,
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport,
Stjepana i Antuna Radića 36,
44 000 Sisak
–Za sufinanciranje učeničkih domova-
S naznakom -NE OTVARAJ-

Komentirajte