Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

U Gradskoj vijećnici (Sisak, Rimska 26), u utorak, 9. ožujka 2010. godine u 10 sati održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska.Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i nastavka iste sjednice
2. Prijedlog rješenja o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Siska
Predlagatelj: Veljko Novak
3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za 2009. godinu
Predlagatelj: Dinko Pintarić
4. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Siska
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelji: Anto Rajić
5. Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika o ostvarenju zadanih ciljeva Europske unije do 2020. godine u reduciranju emisije CO2
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelji: Anto Rajić, Mile Mikić i Tomislav Dovranić
6. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja Grada Siska za
2009. godinu
b) Prijedlog odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Siska u 2010. godini
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Zlatko Kiš
7. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Sisku
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Domagoj Vuković
8. Prijedlog odluke o zahtjevima za izradu izmjena i dopuna prostornih planova
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Domagoj Vuković

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
10. a) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje Ugovora o povjeravanju poslova dezinsekcije i dezinfekcije
b) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje Ugovora o povjeravanju poslova deratizacije
c) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje Ugovora o povjeravanju poslova
higijeničarske službe
d) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje Ugovora o dodjeli poslova
održavanja nerazvrstanih neasfaltiranih cesta – šljunčanje
e) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje Ugovora o dodjeli poslova
održavanja nerazvrstanih asfaltiranih cesta – krpanje
f) Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje Ugovora o povjeravanju
opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu Grada Siska – ponovljeno
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Veljko Novak
11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2010. godini
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
12. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport i socijalnu politiku
Predlagatelj: Momir Gaćeša
13. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskih razdjela 002 – Upravni odjel za financije, 003 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, 004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom, 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, te 007 – Upravni odjel za zaštitu okoliša, ruralni razvoj i poljoprivredu
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić
b) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskih razdjela 001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti te 002 – Upravni odjel za financije
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić
c) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskih razdjela 001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti te 003 – Upravni odjel za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
d) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskih razdjela
002 – Upravni odjel za financije te  004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
gospodarenje imovinom
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić

e) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskog razdjela
003 – Upravni odjel za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
f) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskog razdjela
004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Branka Šimanović
g) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskog razdjela
007 – Upravni odjel za zaštitu okoliša, ruralni razvoj i poljoprivredu
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Anto Rajić
h) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskih razdjela
001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti, 002 – Upravni odjel za financije,
004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom te 005 –
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić
i) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskih razdjela
001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i 005 – Upravni odjel za prostorno
uređenje i graditeljstvo
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
j) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2010. godinu unutar proračunskog razdjela
003 – Upravni odjel za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
14. Prijedlog zaključka o otpisu duga s osnova komunalne naknade dužnika Metaling d.o.o.
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić
15. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje privremenih izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska i Vatrogasne postrojbe Grada Siska za 2009. godinu
b) Prijedlog zaključka o primanju na znanje smjernica poslovanja trgovačkih društva u vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska i Vatrogasne postrojbe Grada Siska za 2010. godinu
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelji: direktori trgovačkih društava i zapovjednik vatrogasne postrojbe Grada Siska – Čedomir Hajduković, Željko Žuk, Miljenko Vurin, Miroslav Mesić, Mijo Domitrović, Marko Bionda, Mladen Klasnić, Borislav Sokol, Krunoslava Kosina – Milutinović i Miroslav Golub

16. a) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009.
godinu Dječjeg vrtića Sisak Stari
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Željka Bece
b) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Dječjeg vrtića Sisak Novi
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Snježana Lončar
c) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Doma kulture «Kristalna kocka vedrine»
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Jasmin Novljaković
d) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Narodne knjižnice i čitaonice Sisak
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Goran Zagorac
e) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2000. godinu Gradskog muzeja Sisak
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Davorka Obradović
f) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Gradske galerije Striegl
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Zoran Burojević
g) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Športsko rekreacijskog centra «Sisak»
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Ivo Šimac
h) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2009. godinu ŠRC – Ugostiteljstvo d.o.o.
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Ivo Šimac
i) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Zajednice športskih udruga grada Siska
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Vladimir Borovnjak, tajnik Zajednice športskih udruga Grada Siska
j) Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Saveza udruga osoba s invaliditetom
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Vesna Gašparić, glavna tajnica Saveza udruga osoba s invaliditetom
k) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Zajednice tehničke kulture grada Siska
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mladen Horvatić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Siska
l) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2009. godinu Gradskog društva Crveni križ
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Božena Weiss-Sklizović, ravnateljica Gradskog društva Crveni križ

Komentirajte