0.7 C
Sisak
Nedjelja, 16 siječnja, 2022

Danas sisačko Vijeće glasa o Proračunu – kompromis postignut!?

- Marketing-spot_imgspot_img

U utorak, 30. prosinca 2008. godine s početkom u 10 sati, u Gradskoj vijećnici (Rimska 26), bit će održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska. Riječ je o sjednici na kojoj treba biti donesen Proračun Grada za 2009. godinu, koji će prema svemu sudeći biti i izglasan.

Prema posljednjim informacijama, niti HDZ-u, a niti HSP-u ne odgovara da Grad Sisak u izbornu godinu uđe s privremenim proračunom, pa će, prema svemu sudeći danas biti izglasan proračun Siska za narednu godinu. Sporno je bilo nekoliko detalja, među kojima je 20 milijuna kuna potrebnih za izvanredne troškove uređenja sportske dvorane na zaobilaznici, osam milijuna kuna namijenjenih za kupnju nekretnina u narednoj godini, početak uređenja Gradske galerije te početak gradnje pasarele u Capragu.

Kompromis je, doznajemo, postignut i uključuje određeno kreditno zaduženje Grada u narednoj godini, a detalji će biti jasni na početku rasprave o proračunu kada će biti izneseni amandmani.

Inače, dnevni red sjednice je sljedeći:

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska
2. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2008. godinu
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2008.
     godinu
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
3. a) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
          infrastrukture u Gradu Sisku u 2008. godini
Predstavnici predlagatelja: Romana Martinović i Zlatko Kiš
b) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
     komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2008. godinu
Predstavnik predlagatelja: Mladen Knežević
4. a) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba brige o djeci
          predškolskog uzrasta u 2008. godini
      b) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu
          Grada Siska u 2008. godini
      c) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
          Grada Siska za 2008. godinu
      d) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti i očuvanju
           kulturnih dobara za 2008. godinu
      e) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada
          Siska u  2008. godini
      f) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Siska u
          2008. godini
           Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
5. a) Prijedlog Proračuna Grada Siska za 2009. godinu i Projekciju Proračuna za
          razdoblje od 2009. – 2011. godine
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2009. godinu
Predlagatelj: Dinko Pintarić
6. a) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2009.
          godini
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
b) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
    području Grada Siska za 2009. godinu
Predstavnik predlagatelja: Mladen Knežević
7. a) Prijedlog programa javnih potreba brige o djeci predškolskog uzrasta u 2009. godini
      b) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2009. godini
      c) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2009. godinu
      d) Prijedlog programa javnih potreba u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za 2009.
          godinu
      e) Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Grada Siska u 2009. godini
      f) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Siska u  2009. godini
      g) Prijedlog programa javnih potreba u civilnom sektoru Grada Siska za 2009. godinu
      h) Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Siska u 2009. godini
i) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2009. godini
 Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
8. Prijedlog plana izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama Grada Siska u 2008. godini
Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
9. Prijedlog Povelje o suradnji Grada Siska i udruga građana
Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
10. a) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Braća
          Bobetko”
      b) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Braća
          Ribar
      c) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budaševo
          – Topolovac – Gušće
      d) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 22. lipnja
      e) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Galdovo
      f) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana
          Kukuljevića
      g) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Komarevo
      h) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela
       i) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
          Viktorovac
       Predlagatelj: Roko Nikolić
11. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
          planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskog razdjela
          001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i 003- Upravni odjel za društvene
          djelatnosti
      Predstavnici predlagatelja: Romana Martinović i Tomislav Dovranić
            b) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
    planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskog razdjela
    005 – Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Predstavnik predlagatelja: Domagoj Vuković
c) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
    planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskih razdjela
    006 – Ured za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina
     Predstavnik predlagatelja: Đurđica Vuković
12. a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Provedbenog urbanističkog plana «Vrbina-Stari Grad» u Sisku
b) Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja «Stari Grad Sisak» u Sisku
Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
13. Prijedlog odluke o grobljima
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
14. Prijedlog odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području grada Siska
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Predstavnik predlagatelja: Zlatko Kiš
16. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Siska
Predlagatelj: Željko Kasumović

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti