5.7 C
Sisak
Subota, 4 prosinca, 2021

Struja i grijanje se neće plaćati i za travanj, a i autocesta ostaje besplatna

- Marketing-spot_imgspot_img

Vlada RH je na sjednici u četvrtak odlučila da se krajnjim kupcima stradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije nastavi s mjerom koja se odnosi na otpis potraživanja i naknade za energiju isporučenu krajnjim kupcima. odluka se odnosi i na električnu i toplinskuenergiju.
 
“To je važna mjera koja pomaže našim ugroženim sugrađanima u Sisačko-moslavačkoj i drugim županijama pogođenim potresom”, istaknuo je premijer Plenković.

Vlada je usvojila sljedeći zaključak:

Z A K LJ U Č A K

1. Zadužuje se Hrvatska elektroprivreda d.d. da u svrhu sanacije šteta na potresom pogođenim područjima doprinese na način da se krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, kroz svoja povezana društva, otpišu potraživanja nastala priključenjem zamjenskog objekta na elektroenergetsku mrežu, te drugih potraživanja u visini jedinstvenog računa za isporučenu energiju, uključivo troškove za distribuciju i prijenos električne energije s pripadajućim naknadama za razdoblje travanj 2021. godine za krajnje kupce iz točke 2. i 3. ovoga Zaključka.

2. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da društvu E.ON Hrvatska d.o.o. nadoknadi potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa za razdoblje travanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, osim naknade za korištenje elektroenergetske mreže.

3. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da društvu GEN – I d.o.o. nadoknadi potraživanja za isporučenu električnu energiju u visini izdanih računa za razdoblje travanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, osim naknade za korištenje elektroenergetske mreže.

4. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da društvu GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. nadoknadi potraživanja za isporučeni plin u visini izdanih računa za razdoblje travanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, osim naknade za korištenje distribucijske mreže.

5. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da kupcima toplinske energije: CAVALLIN d.o.o., PLAVI DEVET d.o.o., STAMBENI PULS d.o.o., DRVNI CENTAR GLINA d.o.o, KOMUNALNO GOSPODARSTVO POKUPSKO d.o.o., TOP-TERME d.o.o., STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR d.o.o., A. V. – Sisak, VIN ele, Stambena zgrada I. K. Sakcinskog 19a Sisak, nadoknadi potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u visini izdanih računa za razdoblje travanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka.

6. Područja stradala u potresu u smislu ovoga zaključka su: Grad Petrinja; Grad Glina; Grad Sisak; Grad Hrvatska Kostajnica; Općina Lekenik; Općina Sunja; Općina Donji Kukuruzari; Općina Majur; Općina Dvor; Općina Topusko; Općina Gvozd; Općina Jasenovac; Općina Hrvatska Dubica, Općina MartinskaVes, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko.

7. Sredstva iz točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zaključka osigurat će se preraspodjelom u okviru sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

8. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da o donošenju ovoga Zaključka obavijesti društva Hrvatska elektroprivrede d.d., E.ON Hrvatska d.o.o., GEN-I d.o.o., Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. i kupce toplinske energije iz točke 5. ovoga Zaključka.

Predmetnim zaključkom se predlaže otpis potraživanja i naknade potraživanja za energiju za travanj 2021. isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području.

Ukupni trošak procijenjen je u iznosu do 5 milijuna kuna.

Potrebna sredstva osigurat će se preraspodjelom u okviru sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Također je Vlada donijela i Zaključak kojim autocesta A11 Zagreb-lekenik ostaje besplatna i tijekom travnja.

Z A K LJ U Č A K

1. Zadužuje se Uprava društva Hrvatske autoceste d.o.o. da produži važenje odluke, kojom je do 31. ožujka 2021. godine svim korisnicima autoceste A11 pod istim uvjetima omogućeno korištenje autoceste bez naknade odnosno bez plaćanja cestarine, za travanj 2021. godine.

2. Nastavak mjere iz točke 1. ovoga Zaključka omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

O b r a z l o ž e nj e

Radi olakšanja prolaska hitnih službi, prijevoza pomoći i zbrinjavanja stanovništva pogođenog potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Hrvatske autoceste d.o.o. prestale su naplaćivati cestarinu na autocesti A11 Zagreb-Sisak od 29.12.2020. godine u 15,00 sati.
Mjera kojom se omogućilo korištenje autoceste A11 za sve korisnike pod istim uvjetima bez naknade (cestarine) na snazi je kontinuirano, do 31. ožujka 2021. godine.
Nastavak mjere nenaplaćivanja cestarine za korištenje A11 Zagreb-Sisak omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

Do 23.03.2021. godine nenaplaćena cestarina s uključenim PDV-om iznosi 6.872.471,51 kuna, što je izravni doprinos stanovništvu i gospodarstvu ove županije.

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti