Naslovnica Vijesti SMŽ Danas zasjeda Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije

Danas zasjeda Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 18. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 27. veljače 2020. godine (četvrtak) u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“ (Lječilište Topusko),Trg bana Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED

Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
Prijedlog Odluke o donošenju Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 2019.-2023.,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora Gradskih ljekarni Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani (rekonstrukcija i adaptacija školske kuhinje),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani (energetska obnova),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Zorke Sever Popovača,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Novska,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Rajić,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Glina,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Gvozd,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Gimnazije Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Komentirajte