Predstavljen je prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.

Videonovinar: Zdenko Plevančić

Komentirajte