Naslovnica Vijesti Sisak Preddiplomski stručni studij PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU (PITUP), studijski centar Sisak

Preddiplomski stručni studij PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU (PITUP), studijski centar Sisak

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu započeli su upisi u jedan od smjerova koji nudi stručna i vrlo konkretna znanja u području primjene informacijske tehnologije. Riječ je o preddiplomskom stručnom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) koji će ove godine samo u Varaždinu upisati 100-tinjak što redovnih što izvanrednih studenata iz cijele Hrvatske. Osim u Varaždinu dislocirani studijski centar Fakulteta organizacije i informatike postoji i u Sisku, a upisna kvota je 50 izvanrednih studenata. U Sisku se nastava izvodi u zgradi Metalurškog fakulteta, Aleja narodnih heroja 3.

 

Danas se na tržištu nude brojni programi obrazovanja s temama povezanim s informacijskim tehnologijama, ali 15 godina iskustva u izvođenju preddiplomskog stručnog studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) dovoljan su i opravdan dokaz neosporne kvalitete ovog studijskog programa. Kako se radi o stručnom studiju, Fakultet organizacije i informatike u realizaciji programa studija ostvaruje suradnju s organizacijama privatnog i javnog sektora u dijelu primjene suvremene IKT u poslovanju organizacija. Takva je suradnja nužna i važna za gospodarski razvoj regije, stvaranje novih poslovnih subjekata, te stvaranje novih poslova, razvoj novih tehnologija i primjenu znanja i istraživanja u gospodarsku praksu.

 

Završeni prvostupnici ovog studija su osposobljeni za samostalno rješavanje stručnih problema u području razvoja, uvođenja, održavanja i unaprjeđenja jednostavnijih programskih rješenja za potporu operativnim poslovnim procesima, kao i u području održavanja postojeće informacijske tehnologije. Istovremeno, studenti će se upoznati s odrednicama poduzetništva te strategijama mogućeg ulaska u poduzetničke aktivnosti, te uspostave cjelovitog sustava organiziranja i upravljanja poslovnim subjektima različitog tipa. Studenti stječu generičke i stručne vještine nužne za svakodnevno poslovno okruženje (fleksibilnost, inicijativnost, timski rad i sposobnost rješavanja problema).

 

Preddiplomski stručni studij traje tri godine i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova te stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica poslovne informatike.

Stručni studij PITUP zamišljen je kao redovni i kao izvanredni studij te je prije svega oblik institucionaliziranog cjeloživotnog osposobljavanja te će se kao takav i dalje razvijati.

Upisi na preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) bit će u rujnu, a više informacija potražite na stranicama Fakulteta: http://www.foi.unizg.hr/

(Sponzorirani članak)

Komentirajte