Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 10. – 18. kolovoza

Vjenčani 10. – 18. kolovoza

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 10 . kolovoza 2018. u Budaševu, Župa bl. A.Stepinca:

· DINO BRIŠEVAC (mag. ing. elektrotehnike) i DIANA REDŽIĆ (magistra prava);

– dana 11. kolovoza 2018. u Sisku, Župa Sv. Josipa Radnika:

· ROBERT AGATIĆ (automehaničar) i DAJANA PAVLOVIĆ (fizioterapeutski tehničar);

– dana 17. kolovoza 2018. u Sisku „Stari grad“:

· ALEN ISAKOVIĆ (policajac) i EDISA DRAGANOVIĆ (medicinska sestra),

· ANTUN ŠTEVINOVIĆ (kemijski tehničar) i INKA ČULINA (komercijalist);

– dana 18. kolovoza 2018. u Sisku „Stari grad“:

· DAVOR TOMIĆ (autoelektričar) i KRISTINA FERENAC (dipl. ekonomist),

· MIOMIR SEKANIĆ (tehničar za elektrostrojarstvo) i MAJA KASUN (odgajatelj),

· TOMISLAV LAVRIĆ (dipl. inž. prometa) i TATJANA KRIŽANAC (medijski tehničar).

Komentirajte