Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 2. i 9. lipnja

Vjenčani 2. i 9. lipnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak vjenčani su:

– dana 2. lipnja 2018. u Komarevu, Župa Svete Katarine:

DENIS ŠIPUŠ (asistent na fakultetu prometnih znanosti) i INES DOMITROVIĆ (domaćica u SOS selu Lekenik);

– dana 9. lipnja 2018. u Sisku „Stari grad“:

ANTONIJO GEPERT (brodolimar) i VANJA DAUTOVIĆ (poreznik).

Komentirajte