Naslovnica Vijesti Sisak Završen projekt „Preko socijalnih usluga do kvalitetnijeg života“

Završen projekt „Preko socijalnih usluga do kvalitetnijeg života“

Završen je projekt „Preko socijalnih usluga do kvalitetnijeg života“ financiran sa 120.000,00 kuna od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je provodila Udruga invalida rada grada Siska osnovana s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom starije
životne dobi koji nemaju mogućnost sudjelovanja u životu zajednice, ne dobivaju pravodobno informacije, lišeni
se svake pravne pomoći, nemaju prijevoz za odlazak na zdravstvene preglede, ali niti uvjete za organizirano
provođenje slobodnog vremena.

“Korisnici obuhvaćeni ovim proketom su članovi Udruge invalida rada grada Siska, kojih ima 524. Svako od njih ima svoje specifične probleme, ali neki su im zajednički. To je prije svega činjenica da invalidnost sama po sebi uz sve teškoće koje izaziva, uključuje i visok stupanj anksioznosti i stresa kod invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, ali i kod članova obitelji te im je u velikoj mjeri narušena kvaliteta života. Invalidi rada i ostale osobe
s invaliditetom i članovi njihove obitelji žive najčešće u sredini zasićenoj mračnim sjenama pesimizmo, često i očaj, teškim sadržajima u međusobnoj komunikaciji. Zato je važno osobe s invaliditetom i članove obitelji naručiti niz vještina koje će omogućiti izbor novog načina gledanja na životne nedaće, posebno bolest, te angažiraniji, smisleniji život s ciljem hrabrog uključivanja u život zajednice.” – kazuju o projektu u Udruzi.

Glavne aktivnosti projekta su pružanje pomoći u kući za 10 starijih osoba s invaliditetom teže pokretnih. Pomoć su pružale po jedna gerontodomaćica i gerentodomaćin zaposleni putem projekta na pola radnog vremena tijekom 11 mjeseci. Pomoć su primali u svojim domovima, čime je uveliko olakšana i bila pozitivnija svakodnevnica. Poslovi koju su obavljani bili su slijedeće naravi: pospremanje stambenog prostora tj. svi kućanski poslovi, nabavka potrepština iz trgovine ili tržnice, ljekarne, plačanje računa, cijepanje i unošenje drva, uređenje okučnice,
razgovori, šetnja, čitanje, igranje šaha i sl.

“Nedostatak osnovnih sredstava za život stavlja starije osobe (invalide rada te ostale osobe s invaliidtetom), u rizik od svih oblika zlostavljanja, a u Hrvatskoj su posebno izražene prevare putem ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju kada često ostaju i bez imovine i bez adekvatne skrbi. Ovim projektom održali smo više predavanja: Petrinja, Mošćenica, u Udruzi na Danima otvorenih vrata, uz koja smo dijelili brošure “Ugovor o
doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju”; kao i na Info- pultovima tijekom godine. Analizom stanja ovim projektnim prijedlogom omogučili smo prije svega pravno savjetovanje o ovom rastućem problemu. Ukazali smo kako nejednakost, stereotipi i nedostatak pravnog pristupa mogu povećati rizik od neprimjerenog tretmana,
zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba. Isto tako smo uspostavili sustavnu potporu te osigurali ostanak osoba
starije životne dobi u svom domu i poznatom okruženju osiguravajući im ovu pomoć u kući – gerentrodomaćice.
Ujedno, integrirali smo starije osobe u društveni život, odnosno klupskim aktivnostima aktivirati njihovu mogućnost samoispunjenja.” – objašnjavaju u udruzi.

Dodatne aktivnosti u provedbi projekta su bile kreativne radionice i radionice za volontere. Ciljana skupina uključena u projekt razmijenjivala je iskustva i informacije, provodile kvalitetno
slobodno vrijeme što je pozitivno utjecalo na prevladavanje osjećaja usamljenosti, lakše podnošenje svakodnevnice, jačanje samopouzdanja i osjećaja korisnosti u zajednici te razvoj i prenošenje kreativnih vještina.

“Za kvalitetno provođenje vremena, druženja i stjecanja novih prijateljstava i veliki interes, svakako su bile kreativne radionice koje su iznjedrile prekrasne unikatne radove koje su prezentirane i široj zajednici i gradjanstvu putem info-pultova tijekom cijele godine.” – napominju u udruzi.

Krajnji korisnici projekta su šira lokalna zajednica senzibilizirana za probleme osoba starije životne dobi invalida rada i ostalih osoba s ivaliditetom, a isto tako i osvještena kvaliteta i važnost starijih osoba za lokalnu zajednicu.

“Projektom želimo utjecati na način da se organizacije civilnog društva koje se bave starijom populacijom razvijaju međusobnu suradnju i osmišljavaju programe koji bi više uključivali osobe starije životne dobi i time utjecali na poboljšanje kvalitete života osoba starije dobi i zajednice u cjelini. Krajnji korisnici su i lokalna i regionalna samouprava.” – zaključuju u udruzi invalida rada grada Siska.

Komentirajte