Naslovnica Vijesti Sisak Grad Sisak prelazi OTP banci

Grad Sisak prelazi OTP banci

Na konferenciji za tisak gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i pročelnik Upravnog odjela za financije Vedran Brnić  su prezentirali rezultate pregovora s bankama koje su pozvane na iskazivanje interesa za pokretanje projekta objedinjenog  vođenja računa (cash pool-a). Pozvano je deset banaka, ZABA, PBZ, Erste banka, Splitska banka, Croatia banka, Sberbank, Hypo banka, Hrvatska poštanska banka, RBA i OTP banka.

Osam ih je pristupilo i predstavljanju svoje banke i ponude. Splitska banka i Sberbanka nisu se uključile u natjecanje jer nemaju programsku podršku za ponudu predmetnog proizvoda.
Dakle, osam banaka koje su pristupile natjecanju su ZABA, PBZ, RBA, OTP banka, Croatia banka, Hypo banka, Erste banka, i HPB.

U prvom krugu su osam navedenih banaka predstavile svoju banku i ponudu objedinjenog vođenja računa, te predstavile svoju viziju poslovanja s gradom Siskom. Nakon analize predstavljenih ponuda, iskristalizirale su se četiri banke s kojima se krenulo u drugi krug pregovora, a temeljeno na ponudama koje su dostavile.

U drugom krugu pregovora naglasak je bio na financiranju potreba grada Siska i poduzeća i ustanova koje su vlasnički povezani, odnosno, na odobrenju potrebnih obrtnih sredstava koja će olakšati poslovanje istih i omogućiti im veću samostalnost u poslovanju u odnosu na grad.

Nakon iskazanog interesa u financiranju iskazanih potreba OTP banka je ponudila najbolje uvjete i spremnost suradnje sa gradom. Predstavnik OTP banke,  Dražen Božić, Direktor Poslovnog centra Sjeverozapadna Hrvatska u Sektoru maloprodaje OTP banke je gradu zahvalio na odabiru OTP banke kao partnera koji će omogućiti realizaciju ovog projekta.  OTP banka se svih ovih godina pokazala kao pouzdan partner koji se vrlo često uključuje u različite društveno odgovorne projekte i na taj način kontinuirano radi na unapređenju odnosa s lokalnom zajednicom.,

“Konkretno, pasivna kamatna stopa (a vista stopa) je na stanje naše likvidnosti u razini 2,10-2,50% godišnje. Dok je trenutna poslovna banka u doba najvećeg prosperiteta, oko 2007., ponudila u svom prijedlogu samo 1,5-1,8%. Cijene platnog prometa u OTP banci su 20-30% niže od ponuda ostalih banaka u ovim pregovorima.  Svakom poduzeću ili ustanovi odobreno je financiranje prema unaprijed iskazanim potrebama, odnosno korištenje prekoračenja po računu. Bitno je naglasiti da se u tom slučaju obračunava interna kamatna stopa koja ce biti, prema našem prijedlogu 2,99%, a sto je drastično niže nego sto se može dobiti na financijskom tržištu, posebno imajući u vidu u kakvu situaciju su poduzeća i ustanove dovedene tijekom godina, te gotovo nemoguću situaciju dobivanja ikakvih financijskih sredstava.

Sam cash pool ce sada omogućiti i druge smjerove svoga korištenja, kao sto je npr. Zajednički nastup prema zajedničkim dobavljačima i znatno sniženje cijena nabavljenih roba i usluga; uključenje drugih subjekata u cash pool koji su znatno povezani u poslovanju s gradom (korisnici tržnice npr., investitori na području grada Siska i sl.). Stvorila se pozitivna financijska infrastruktura koja ce biti na korist, kako gradu, poduzećima i ustanovama tako i svim građanima i subjektima povezanim sa gradom.” – rečeno je na tiskovnoj.

Komentirajte