Naslovnica Vijesti Sisak Rast nezaposlenosti u Sisku, u susjednim gradovima i općinama nezaposlenih je manje

Rast nezaposlenosti u Sisku, u susjednim gradovima i općinama nezaposlenih je manje

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podruĉnog ureda Sisak, koncem ožujka 2014. bilo je 15.487 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih, u odnosu na veljaču 2014. godine, veći je za 0,1%, a u odnosu na ožujak 2013. veći je za 2,0%.

U odnosu na veljaču 2014. broj nezaposlenih koncem ožujka manji je u šest ispostava PU Sisak. Pad broja nezaposlenih zabilježen je u Ispostavi Dvor 1,5%, Ispostavi Glina 0,7%, Ispostavi Gvozd 1,2% , Ispostavi Hrvatska Kostajnica 2,1%, Ispostavi Petrinja 0,5%, i Ispostavi Topusko 1,6%. Povećanje je registrirano Ispostavi Sisak 1,4% , a u Ispostavi Sunja nema promjene broja nezaposlenih.

U ožujku 2014. godine zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2013., u Ispostavi Dvor za 6,9%, Ispostavi Gvozd 1,8% i Ispostavi Sunja za 1,0%. Nezaposlenost je koncem ožujka porasla u odnosu na isti mjesec 2013. u Ispostavi Glina 3,4%, u Ispostavi Hrvatska Kostajnica 0,2%, Ispostavi Petrinja za 1,5%, u Ispostavi Sisak 3,9% i u Ispostavi Topusko 8,8%.

U odnosu na prosječnu mjeseĉnu nezaposlenost iz 2013. godine, broj nezaposlenih u Područnom uredu Sisak, u ožujku 2014. godine veći je za 6,3%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
 bez škole i nezavršena osnovna škola 1007 (6,5%)
 osnovna škola 4647 (30,0%)
 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 5086 (32,8%)
 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 3520 (22,7%)
 gimnazija 371 (2,4 %)
 viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 492 (3,2%)
 fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 364 (2,4%)

Krajem ožujka u evidenciji nezaposlenih na podruĉju PU Sisak, bilo je 725 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 1.961 osoba u dobi od 20 do 24 godine, 1.728 osoba u dobi od 25 do 29 godina, 1.499 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 1.489 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 1.524 osobe u dobi od 40 do 44 godine, 1.847 osoba u dobi od 45 do 49 godina, 1.937 osoba u dobi od 50 do 54 godine, 1.948 osoba u dobi od 55 do 59 godina i 829 osoba starijih od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (12,6%).

Tijekom ožujka 2014. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljeno je 646 osoba, 16,8% manje nego u veljači 2014. i 9,1% više nego u ožujku 2013. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 510 osoba ili 78,9%, bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došlo je 335 osoba, iz individualne poljoprivrede 5 osoba, iz nekog drugog oblika rada 78 osoba, izravno iz redovnog školovanja 20 osoba i iz neaktivnosti 208 osoba.

Najviše novoprijavljenih osoba koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme (194), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (66), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (32), itd.

Od ukupnog broja novoprijavljenih u ožujku 2014. godine, 359 osoba prijavljeno je u Ispostavi Sisak, 136 u Ispostavi Petrinja, 35 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 43 u Ispostavi Glina, 37 u Ispostavi Sunja, 9 u Ispostavi Topusko, 15 u Ispostavi Dvor i 12 u Ispostavi Gvozd.

U ožujku 2014. godine s evidencije nezaposlenih ukupno je brisano 630 osoba, od toga su 463 osobe zaposlene temeljem radnog odnosa (452 u zemlji i 11 u inozemstvu), 7 osoba zaposleno temeljem drugih poslovnih aktivnosti, 160 osoba brisano je zbog drugih razloga (59 odjava sa evidencije, 27 zbog ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu, 21 zbog umirovljenja/ispunjavanja uvjeta za mirovinu/ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu i td.).

Područnom uredu Sisak, tijekom oţujka 2014. godine prijavljeno je 311 potreba za radnicima (slobodna radna mjesta) i to prema rodu zanimanja za stručnjake i znanstvenike 51, za inženjere, tehničare i srodna zanimanja 121, za uredske i šalterske sluţbenike 13, za uslužna i trgovačka zanimanja 31, za poljoprivrednike, lovno-uzgojne, šumarske radnike i ribare 10, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 14, za rukovatelje strojevima i vozilima 15, i za jednostavna zanimanja 56.

U odnosu na veljaču 2014. godine, prijavljeno je 90 potreba za radnicima više, a u odnosu na ožujak 2013. godine, -58 potreba manje.
Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Područnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 112 potreba
– javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 58 potreba
– obrazovanje 40 potreba

Ispostavi Dvor prijavljena je 1 potrebe za radnicima, Ispostavi Glina prijavljene su 4 potrebe, u Ispostavi Gvozd nije bilo prijava, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 68, Ispostavi Petrinja 31, Ispostavi Sisak 201, Ispostavi Sunja 2 i Ispostavi Topusko 4 potrebe za radnicima.

Iz evidencije nezaposlenih tijekom ožujka 2014. godine, zaposlene su temeljem radnog odnosa 463 osobe, od toga 283 na području Podruĉnog ureda, 169 izvan podruĉja Područnog ureda, ali na podruĉju Republike Hrvatske te u inozemstvu 11 osoba. Na određeno vrijeme zaposlena je 441 osoba ili 95,2%, a na neodređeno vrijeme 22 osobe ili 4,8%. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposleno je 7 osoba.

S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 25 osoba, Ispostave Glina 31, Ispostave Gvozd 16, Ispostave Hrvatska Kostajnica 39, Ispostave Petrinja 111, Ispostave Sisak 208, Ispostave Sunja 21 i Ispostave Topusko 12 osoba.
U ožujku su na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, zaposleno je 15 radnika iz evidencije PU Sisak.

Ukupno su u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru brisano je iz evidencije 18 radnika.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom oţujka 2014. godine novouključeno je 14 nezaposlenih osoba i to u potpore za zapošljavanje i usavršavanje 2 osobe (14,3%) , u javne radove 2 osobe (14,3%) te u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 10 osoba (71,4%).

Komentirajte