-0 C
Sisak
Četvrtak, 30 studenoga, 2023

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje

Datum:

Marketing

Temeljem Izmjene Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine donesene 03.01.2022. godine te Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine, u obuhvat RCGO Šagulje dodana je Virovitičko-podravska županija.

 1. NAZIV PROJEKTA: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje
 2. TRAJANJE PROJEKTA: od 17. srpnja 2018. godine do 01.12.2023. godine
 3. CILJ PROJEKTA: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Šagulje koji će doprinijeti uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u skladu sa EU standardima, koji će rezultirati 25%-tnim smanjenjem mase proizvedenog komunalnog otpada, a samim time i manjem onečišćenju te boljoj kvaliteti života ljudi na ovom području.
 4. OBUHVAT RCGO: Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka županija, a naknadno dodana i Virovitičko-podravska županija.
 5. VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 HRK, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u iznosu od 12.750.000,00 HRK (85%), bespovratna sredstva kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 750.000,00 HRK (5%), dok preostali dio od 1.200.000,00 HRK su bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Prema Uredbi europskog parlamenta i vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu za razdoblje 2021.-2027., članku 6. stavku 1. podstavku (f), ne sufinanciraju se ulaganja u zbrinjavanje otpada na odlagališta i podstavku (g) ne sufinanciraju se ulaganja u postrojenja za obradu preostalog otpada.

Iz tih razloga RCGO Šagulje se okreće novom konceptu prema kojem bi prihvaćao i reciklabilne tokove otpada i prema tome, bio podložan sufinanciranju iz Europskih fondova. U izmjeni koncepta projekta uzet će se u obzir i proširenje obuhvara na Virovitičko-podravsku županiju.

Obuhvat izmijenjenog projekta RCGO Šagulje prostire se na 70 jedinica lokalne samouprave, obuhvaća 392.937 stanovnika (145.532 kućanstava) i 22 sakupljača komunalnog otpada. Prema izmijenjenom tehničkom dijelu Studije izvedivosti, ulaz u postrojenje bi iznosio 76.092 tone godišnje.

U okviru projekta izrađena je projektna dokumentacija:

GRUPA 1:

 • Studija izvedivosti (MBO koncept)
 • Studija utjecaja na okoliš (MBO koncept) – proveden postupak PUO i ishođeno Rješenje prihvatljivosti zahvata za okoliš
 • Idejno rješenje i Idejni koncept – ishođena Lokacijska dozvola (MBO koncept)
 • Izrađeno novelirano Idejno rješenje prema RRF konceptu
 • 05.2023. pokrenut OPUO postupak prema izmijenjenom tehničkom rješenju (RRF konc.)

Sljedeći koraci: novelacija Studije izvedivosti, Analize troškova i koristi, prijavnog obrasca i Idejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, čijem kompletiranju mora prethoditi ishođenje Rješenja Ministarstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Na dinamiku projekta utječe vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih dokumenata (Rješenja MINGOR, Posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole)

GRUPA 2:

 • Izrađeni Elaborati zaštite okoliša, provedeni OPUO postupci i ishođena Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za PS Kutina, Novska, Pakrac, Požega i Slavonski Brod
 • Izrađena Idejna rješenja i Idejni projekti za 5 PS, za koje su i ishođene Lokacijske dozvole: PS Kutina, Novska, Pakrac, Slavonski Brod i Požega
 • Izrađeni Glavni projekti za PS Kutina i Pakrac. Za PS Kutina ishođena Građevinska dozvola. Za PS Pakrac predan GP na ishođenje Građevinske dozvole.
 • PS Sisak- nemogućnost nastavljanja izrade projektne dokumentacije do usvajanja Izmjene Prostornog plana uređenja Grada Siska
 • PS Virovitica – prema povećanom obuhvatu RCGO Šagulje na Virovitičko-podravsku županiju potrebna dodatna PS – održan sastanak gdje je potvrđena lokacija za PS – izrađeno i prihvaćeno Idejno rješenje

Slijedeći koraci:

 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
 • Ishođenje Građevinskih dozvola
 • Izrada izvedbenih projekata

GRUPA 3:

Dostavljene radne verzije dokumentacije o nabavi za sve usluge koje će se provoditi nakon novelacije Studije izvedivosti. Ostala dokumentacija o nabavi će se izraditi po novelaciji Studije.

Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj objave članka isključiva je odgovornost RCGO Šagulje d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije

Marketing
Marketing
Marketing

Možda vas zanima...

Projekt “Na putu do smanjenja rizika od katastrofa” u Sisku!

U sklopu kampanje “Usvojimo znanja da šteta bude manja”,...

Petrinja Chicken Company postavlja trendove modernog peradarstva

Gradi se jedan od najzelenijih peradarskih kompleksa u ovom...

ABS Sisak: pozitivna metalurška priča sisačkoga kraja

Sisak, 2. studenoga 2023. - Izvrsni poslovni rezultati ABS-a...