28 C
Sisak
Petak, 2 lipnja, 2023

Poništen natječaj za novu glazbenu školu u Sisku – ponude su prevelike – i do 200 milijuna kuna

Sisačko-moslavačka županija poništila je u srijedu, 1. veljače, natječaj za novu glazbenu školu koja treba biti smještena u prostoru nekadašnje zgrade Policijske uprave u sisačkoj Rimskoj 19. To je već drugo poništenje tog natječaja.

Razlog za poništenje su prevelike pristigle ponude izvođača. Naime, procjena vrijednosti radova po sistemu “ključ u ruke” je bila 3,202 milijuna eura (24,128 milijuna kuna), a dvije pristigle ponude bile su u iznosu od 13,316 milijuna eura (cca. 100 milijuna kuna) te čak 26,875 milijuna eura (cca. 202 milijuna kuna).

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (20)

Sasvim je sigurno kako će ambiciozni projekt pretvaranja ove zgrade u Rimskoj ulici u jedan kulturni centar sa glazbenom školom, galerijom i art caffeom koštati sigurno više od 100 milijuna kuna jer je i u prvom natječaju stigla ponuda u visini  od 17,67 milijuna eura (cca. 135 milijuna kuna). Taj je natječaj 12. siječnja ove godine poništen jer tvrtka Reliance iz Splita, koja se tada javila jedina na natječaj, nije dostavila traženo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Na ponovljeni natječaj Reliance se nije javio, no jesu zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom Radanović d.o.o. iz Siska s nižom i Bau gradnja d.o.o. s višom ponudom iz gornjeg odjeljka teksta. 

Odluka o poništenju (9)

Iz Fonda solidarnosti za ovaj projekt je odobreno tek 3,202 milijuna eura, tj. 24,128 milijuna kuna kolika je i bila službena procjena cijene projekta. No, očito je cijena radova višestruko veća što će se morati namaknuti iz drugih izvora financiranja.

Ovaj projekt ne uključuje obnovu zgrade sisačke sinagoge. To je zasebni projekt obnove, na kojeg su stigle također višestruko veće ponude od procjene, no odluka o tom natječaju još nije donesena.

U dokumentaciji o obnovi objekta u Rimskoj 19 stoji kako se predmetna građevina nalazi se na adresi Rimska ulica 19, na građevnim česticama k.č.br. 952/1.954/1,953/1, sve k.o. Sisak Stari. Od sjeverne strane obuhvata nastavljaju se susjedne zgrade, dok na istočnoj prolazi odvojak od Trga Ljudevita Posavskog za pristup dvorištima kompleksa. Predmetna građevina nije pojedinačno kulturno dobro, ali se nalazi unutar prostornih granica „Kulturno-povijesne cjeline grada Siska“, definirane rješenjem Ministarstva kulture i upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Zgrada se nalazi i unutar prostornih granica kulturnog dobra Arheološke zone Segestica-Siscia, zaštićene rješenjem Ministarstva kulture i upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

Plan uređenja objekta
Plan uređenja objekta

Nova funkcionalna organizacija proizašla je iz smještaja dva nova sadržaja. Primarna podjela je na glazbenu školu i kulturni centar za koje su projektirani zasebni ulazi.

Glazbena škola i kulturni centar sastoje se od uličnog i dvorišnog krila koji formiraju “L” tlocrtni oblik. Preostale zatečene pomoćne zgrade unutar obuhvata zahvata planiraju se srušiti kako bi se u dvorišnom dijelu oslobodile površine za oblikovanje parkovnog prostora što povezuje glazbenu školu i kulturni centar u zajedničku, javno korištenu cjelinu. Uz ulaz u glazbenu školu formiran je trg glazbene škole s očuvanim povijesnim portalom kroz koji se može pristupiti iz uličnog dijela Trga Ljudevita Posavskog. Uz ulaz u kulturni centar organiziran je trg kulturnog centra do kojega se kroz ulično krilo zgrade može pristupiti iz Rimske ulice. U park, i do trgova, pristupa se i s istočne strane parcele. U parku se planiraju zasaditi visoki nasadi s uređenim parkovnim ambijentima koji omogućuju ugodan boravak na otvorenom prostoru i organizaciju kompatibilnih sadržaja i aktivnosti privremenog i povremenog karaktera kao ekstenzije osnovnih funkcija glazbene škole i kulturnog centra.

DETALJI PROJEKTA SU U OVOM DOKUMENTU

RIMSKA 19_IDEJNO RJESENJE_2022-11-17
Zadnje novosti
Ostale novosti