21 C
Sisak
Subota, 13 travnja, 2024

Kako je jedna potvrda iz Županije utjecala na niz javnih nabava vezanih uz obnovu

Datum:

Marketing

U tijeku su i radovi obnove na sjevernom dijelu Srednje škole Viktorovac vrijedni 2,2 milijuna kuna, a ova javna nabava imala je, posredno, utjecaja i na nekoliko drugih, te poništavanje, za sada, jednog natječaja obnove kojeg je Županija raspisala.

Sve je uzrokovala jedna bianco potvrda o obavljenim radovima koje je Sisačko-moslavačka županija izdala nekoj tvrtki.

SPORNA POTVRDA

 

sporna bianco potvrda
sporna bianco potvrda

 

Takve potvrde tvrtke koriste kao reference na javnim natječajima, no, inače, nije uobičajeno da takve potvrde budu bianco jer je pravilo da se na njima navodi naziv tvrtke koja je te radove izvela. U ovom slučaju na potvrdi se nije navodilo ime tvrtke što je dovelo do problema.

PRIMJER UOBIČAJENE POTVRDE O REFERENCI IZ ISTOG NATJEČAJA 

 

PRIMJER UOBIČAJENE POTVRDE O REFERENCI IZ ISTOG NAJEČAJA 
PRIMJER UOBIČAJENE POTVRDE O REFERENCI IZ ISTOG NATJEČAJA 

 

Sam natječaj za obnovu sjevernog dijela objekta Srednje škole Viktorovac je raspisan 20. svibnja 2022. Godine od strane Sisačko-moslavačke županije.

Procjena vrijednosti radova bila je 712.745 kuna + PDV, a prispjele ponude bile su daleko iznad procjene. Kao najpovoljnija 21. lipnja odabrana je ona tvrtke Stanić graditeljstvo iz Strašnika koja je ponudila 1,755 milijuna + PDV (2,193 milijuna kuna s PDV-om).

 

 

Na natječaj su inače stigle tri ponude, od kojih je jedna diskvalificirana zbog neispravne dokumentacije – ona tvrtke Pet plus gradnja d.o.o. iz Petrinje. Pet plus gradnja je inače dala nanižu ponudu na natječaju – 1,35 milijuna kuna + PDV, a jedini kriterij odabira je bio najniža cijena.

I tu nastaje problem.

Naime, prilikom pregleda ponude uočeno je kako je tvrtka Pet plus gradnja d.o.o. predala potvrdu o izvedenim radovima na 0snovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja, a koja je također u vlasništvu Županije. Smatrajući kako ta tvrtka nije izvela radove, Stručno povjerenstvo koje je provodilo ovu javnu nabavu zatražilo je od županijskog Upravnog odjela, koje je izdalo potvrdu, podatke o tome te je iz tog ureda dat odgovor da oni Pet plus gradnji d.o.o. nisu izdali tu potvrdu.

 

Iz Županije su nam pojasnili cijeli postupak, no ostaje nejasno i dalje zbog čega se u Županiji izdaju potvrde o izvedenim radovima, a da se ne navodi naziv tvrtke koja je obavila te radove, kao što je uobičajeno.

„Ponuditelj Pet plus gradnja d.o.o. pod ispunjenjem uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u postupku nabave za izvođenje radova obnove zgrade Srednje škole Viktorovac – sjeverni do objekta naveo je da je izvodio radove na energetskoj obnovi OŠ Dragutin Tadijanović Petrinja.
Naručitelj radova energetske obnove OŠ Dragutin Tadijanović Petrinja bila je Sisačko-moslavačka županija tako je odmah utvrđeno kako Pet plus gradnja d.o.o. nije sudjelovala u spomenutim radovima.
Sukladno zakonskim propisima i sudskoj praksi Stručno povjerenstvo za nabavu zatražilo je ponuditelja pojašnjenje, odnosno uklanjanje nejasnoće. Ponuditelj nije uklonio nejasnoće te je u odgovoru priložio potvrdu koja je izdana izvoditelju radova na energetskoj obnovi OŠ Dragutin Tadijanović Petrinja.
Potvrda je izdana na zahtjev izvoditelja radova na energetskoj obnovi OŠ Dragutin Tadijanović Petrinja koji je predmetne radove uredno izvršio. Potvrda je dio odgovora na zahtjev, te na njoj samoj nije navedeno kome se izdaje. Potvrda nije krivotvorena, odnosno na njoj nije mijenjan izvorni tekst.
Postupak nabave je proveden po Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“, broj: 19/2022, 126/2021). Sukladno navedenom Pravilniku dana je mogućnost isključenja ponuditelja koji pogrešno prikaže činjenice prilikom dostave podataka u ponudi što je Stručno povjerenstvo i učinilo.
Nismo ovlašteno tijelo za provedbu daljnjeg postupka u slučaju pogrešno prikazane činjenice, naš je postupak završen isključenjem ponuditelja.
Preslika gore spomenute potvrde prilog je Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku nabave za izvođenje radova obnove zgrade Srednje škole Viktorovac – sjeverni do objekta dostupna je u Električnom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/“ – odgovorili su nam iz županije.

Naime, pitali smo i policiju i Državno odvjetništvo jesu li upoznati s ovim slučajem, obzirom je u službenom postupku dostavljen zavaravajući dokument.

„Vezano za zaprimljeni upit, obavještavamo Vas da Policijska uprava sisačko-moslavačka ne raspolaže zaprimljenim saznanjima. Nadalje Vas obavještavamo da će policija provjeriti zaprimljene navode te ukoliko utvrdi nepravilnosti poduzet će mjere i radnje iz svoje nadležnosti.“ – odgovoreno nam je iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

„Vezano uz Vaš upit kojim tražite podatak o tome je li jedinica područne (regionalne) samouprave podnijela prijavu ovom državnom odvjetništvu protiv trgovačkog društva koje navodite u svom upitu, možemo odgovoriti da ovo državno odvjetništvo ne potvrđuje primitke kaznenih prijava niti pojedinosti iz njih budući da bi davanje takvih podataka javnosti bio u suprotnosti sa zakonskim odredbama.
U odnosu na Vaše drugo pitanje, odgovaramo da je, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, svako nadležno tijelo dužno prijaviti nezakonitosti, nepravilnosti i kršenja propisa za koje je saznalo u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, a iz kojih proizlazi sumnja na počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti.“ – stoji iz odgovora Općinskog državnog odvjetništva Sisak.

U Sisačko-moslavačkoj županiji smatraju kako je njihov „posao“ završen odbijanjem ponude Pet plus gradnje, bez obzira što ta tvrtka očito raspolaže originalnom bianco potvrdom o izvedenim radovima izdanom iz Sisačko-moslavačke županije, a njima ta potvrda, tvrde, nije izdana.

Kao posljedicu za ovaj postupak Sisačko-moslavačka županija je odlučila da Pet plus gradnja d.o.o. bude na dvije godine isključena iz sudjelovanja u javnim nabavama koje provodi Sisačko-moslavačka županija, počevši od 30. lipnja 2022.. U Županiji ističu kako je ta odluka donesena temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Na to će se, posredno, Pet plus gradnja žaliti kod drugog javnog natječaja.

No prije toga, 1. srpnja 2022. raspisan je natječaj za cjelovitu obnovu OŠ Katarina Zrinski Mečenčani, a u propisanom roku, do 11. srpnja, stiglo je sedam ponuda. Procjena vrijednosti radova je bila 5,854 milijuna kuna + PDV, a niti jedna ponuda nije odbijena ili isključena. Po kriteriju najniže cijene odabrana je ponuda tvrtke Pet plus gradnja d.o.o. iz Petrinje u iznosu od 5,973 milijuna kuna + PDV. Odluka o odabiru je objavljena 25. srpnja. Na odluku nije bilo žalbi, no 29. rujna se raspisuje ponovljeni natječaj iako odluka o poništenju nije objavljena u Narodnim novinama.

Pojašnjenje smo zatražili u Sisačko-moslavačkoj županiji.

„Naručitelj Sisačko-moslavačka županija sklopila je dana 19. kolovoza 2022. godine ugovor o nabavi izvođenja radova obnove zgrade Osnovne škole Katarina Zrinski Mečenčani s odabranim ponuditeljem Pet plus gradnja d.o.o..
Naknadnom provjerom postupaka nabave utvrđeno je ponuditelj Pet plus gradnja d.o.o. u postupku nabave Izvođenje radova obnove zgrade Srednje škole Viktorovac – sjeverni do objekta, evidencijski broj nabave 17/22OBN isključen sukladno točci 3.3. Poziva na dostavu ponuda i članka 10. stavka 2. točke 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“, broj: 126/2021, 19/2022 – u daljnjem tekstu. Pravilnik). Sukladno članku 10. stavku 9. Pravilnika razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.
S obzirom da je razdoblje isključenja iz postupaka javne nabave trajalo za vrijeme postupka nabave izvođenja radova obnove zgrade Osnovne škole Katarina Zrinski Mečenčani, temeljem točke 7.6.5. Poziva na dostavu ponuda Naručitelj je bio dužan raskinuti ugovor uz poštivanje otkaznog roka od 15 dana. Slijedom navedenog ugovor je raskinut s 21.9.2022. godine.
U Registru ugovora o javnoj nabavi u Električnom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ unesena je obavijest o raskidu ugovora.“ – stoji u odgovoru iz Županije.

U ponovljenom natječaju za cjelovitu obnovu Osnovne škole „Katarina Zrinski“ Mečenčani, koji je raspisan 29. rujna pristigle su u roku (do 7. Listopada) četiri ponude, a tijekom pregleda ponuda odbijena je ponuda zajednice izvođača Kostak d.o.o. Laško i Kostak graditeljstvo d.o.o. Zagreb jer nisu prihvatili ispravak računske pogreške.

Temeljem kriterija najniže ponude prihvaćena je ponuda tvrtke Hidro eko futura d.o.o. u vrijednosti od 5,829 milijuna kuna + PDV.

Na ovome ponovljenom natječaju Pet plus gradnja nije sudjelovala, pa se nije ni žalila, no žalila se na jednu prijašnju nabavu.

Naime, zbog njihove žalbe morala se ponoviti javna nabava za obnovu Područne škole Letovanić.

Prva javna nabava raspisana je 26. kolovoza, procjena vrijednosti radova je bila 1,715 milijuna + PDV, a u roku su prispjele četiri ponude. No, ponuda Pet plus gradnje iz Petrinje je odbijena jer je zbog isključenja u nabavi radova na Srednjoj školi Viktorovac „pogrešno prikazala činjenice“ te je stoga na dvije godine isključena iz javne nabave koju provodi Sisačko-moslavačka županija. Odbijena je i ponuda tvrtke Neving d.o.o. jer nije dostavila jamstvo na ozbiljnost ponude. Preostale su dvije ponude: Kapitel d.o.o. je ponudio 2,289 milijuna + PDV, a Nestor inženjering d.o.o. 2,287 milijuna + PDV te je temeljem kriterija najniže cijene odabrana ponuda Nestor inženjeringa. Ponuda Pet plus gradnje bila je niža od te dvije preostale.

 

 

Na tu se odluku žalio Pet plus gradnja, a njihovu žalbu je 25. listopada usvojila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) te poništila postupak odabira i cijeli postupak javne nabave, utvrdivši da je isključenje tvrtke Pet plus gradnje iz sve javne nabave na dvije godine prestroga kazna za nepravilnosti u postupku obnove Srednje škole Viktorovac.

DKOM je prihvatio tvrdnju tvrtke Pet plus gradnja da je sporna referenca predana greškom, a ne s namjerom. Ovime dolazi u pitanje i raniji raskid ugovora s ovom tvrtkom za obnovu OŠ Mečenčani, no DKOM o tome nije mogao odlučivati jer nije u njihovoj ovlasti.

 

 

Sisačko-moslavačka županija je stoga poništila natječaj od 26. kolovoza te raspisala novi natječaj za izvođača radova 11. studenog, a procjena vrijednosti radova (1,715 milijuna kuna + PDV) i dokumentacija je ostala ista. U roku , do 21. studenog, prispjele su dvije ponude – tvrtki Pet plus gradnja i Podgorski usluge d.o.o.

29. studenog odabrana je, po kriteriju najniže ponude, ona Podgorski usluge d.o.o. u iznosu od 1,797 milijuna kuna + PDV, dok je Pet plus gradnja d.o.o. ponudio 1,827 milijuna kuna + PDV. Time je Pet plus gradnja izgubio na natječaju.

 

 

 

Autor: D. Prerad

Dozvoljeno prenošenje sadržaja uz objavu izvora i autora.

(Članak je napisan uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama – Poticanje kvalitetnog novinarstva 2022.)

Možda vas zanima...

Useljeni stanari u županijsko naselje “Petrinia”

Župan Ivan Celjak uručio je u četvrtak ključeve korisnicima...

POZIV SVIMA: Ove subote obilježite Europski tjedan mladih u selu Hrastovica kraj Petrinje

Borakia Rural j.d.o.o. poziva sve zainteresirane da im se...

Ekipe Daj pet i Ledeni zmajevi iz Gline putuju na državnu završnicu Telemach Dana sporta u Rijeku

Školska sportska dvorana OŠ Gline okupila je osnovnoškolce na...

U rujnu bi trebao početi s radom dječji vrtić u Martinskoj Vesi

Radove na dječjem vrtiću u Strelečkom, prvom na području...