4 C
Sisak
Ponedjeljak, 28 studenoga, 2022

Promocija knjige „Srednjovjekovna Dubica – orisi grada na obalama rijeke Une”

- Marketing-spot_imgspot_img

Promocija knjige izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekeza i dr. sc. Krešimira Regena „Srednjovjekovna Dubica – orisi grada na obalama rijeke Une” održat će se u srijedu 23. studenoga u 19.30 sati u Dvorani sv. Ivana Pavla II. u sisačkom Velikom Kaptolu. Knjigu će predstaviti dr. sc. Krešimir Regan i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez.

Ova monografija obrađuje niz pitanja vezanih uz povijest Dubice, urbane aglomeracije koja se u srednjem vijeku prostirala na području današnjih naselja Hrvatske i Kozarske Dubice. Opisuje se njezin smještaj i prometna povezanost te daje pregled njezine povijesti od 13. do početka 16. stoljeća ukazujući na utjecaj crkvenih redova (templara, ivanovaca i pavlina), kao i pojedinih velikaša i članova vladajuće kuće te pojave Osmanlija na njezin razvoj. U monografiji je obrađena dubička utvrda, njezin izgled i smještaj, topografija dubičke urbane aglomeracije, kao i gradokmetovi tamošnje utvrde i stanovništvo dubičkog naselja, njegov pravni položaj i struktura tamošnjeg društva te gospodarska djelatnost stanovnika Dubice. Osim što donosi cjelovit prikaz povijesti srednjovjekovne Dubice monografija proširuje i naše spoznaje o donjem Pounju u srednjem vijeku, pruža podatke važne za istraživanje različitih aspekata srednjovjekovne povijesti hrvatskih zemalja u cjelini, a može poslužiti i kao poticaj za nastanak sličnih djela posvećenih drugim gradskim naseljima u razdoblju srednjega vijeka.

Hrvoje Kekez
Hrvoje Kekez rođen je 1980. godine u Zagrebu, u kojem je maturirao na Klasičnoj gimnaziji 1998. godine. Dvopredmetni studij povijesti i informatologije (smjer: arhivistika) diplomirao je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku tezu „Plemićki rod knezova Babonića do kraja 14. stoljeća“ obranio je 2012. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a iste godine na Odjelu za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta te potom 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Tijekom studija usavršavao se na Institute of Medieval Studies, University of Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo (2009. − 2010.), a 2014. godine boravio je na poslijedoktorskom znanstvenom usavršavanju na Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, Indiana, Sjedinjene Američke Države.

Znanstveno se bavi istraživanjima srednjovjekovnoga slavonskog i hrvatskog plemstva, ali i problematikom srednjovjekovnog urbaniteta i perioda osmanske ugroze te proučavanjem hrvatske heraldičke baštine.

Dosad je u raznim inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima i zbornicima radova objavio dvadesetak znanstvenih radova, kao i više desetaka stručnih radova, te održao brojna izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima održanih u inozemstvu i u Hrvatskoj.

Dosad je uredio četiri zbornika znanstvenih radova, a samostalno i u koautorstvu objavio je sedam popularno-stručnih monografija („Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj“, Mozaik knjiga, 2009.; „Bitke prekretnice hrvatske povijesti“, Mozaik knjiga, 2010.; „Tajanstvena Hrvatska“, Mozaik knjiga, 2012.; „Velikani hrvatske prošlosti“, Mozaik knjiga, 2013.; „Neotkrivena Hrvatska“, Mozaik knjiga, 2015., „Katolička crkva u Hrvatskoj“, Mozaik knjiga, 2018. i dr.).

Krešimir Regan
povjesničar i leksikograf. Nakon završene V. gimnazije u Zagreb, 1997. diplomirao je geografiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. magistrirao povijest tezom Ujedinjavanje teritorija Banovine Hrvatske. Teritorijalno ujedinjenje Savske i Primorske banovine s osam novodobivenih kotara, a 2006. doktorirao tezom Srpska politika u Banovini Hrvatskoj.

Zadnje novosti
Ostale novosti