29 C
Sisak
Nedjelja, 26 lipnja, 2022

Najave za petak, 24. lipnja

- Marketing-spot_imgspot_img

NOVSKA – Ugovor o kupoprodaji nekretnine između grada Novske kao prodavatelja i društva Palir d.o.o. iz Zagreba kao kupca, potpisat će se 24.6.2022. u 11 sati. Ugovor
potpisuju gradonačelnica Marija Kušmiš i direktor Marinko Babić. Kupac kupuje neizgrađeno građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni Novska, katastarska općina Novska, oznake kč. br. 5557/1 ORANICA pov. 12359 m2, u svrhu izgradnje građevine gospodarske namjene za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište za neopasni građevinski otpad.

PETRINJA – Miss Sisačko-moslavačke županije će biti izabrana u petak, 24. lipnja 2022. godine u Petrinji u Centru novog života na Sajmištu od 20 sati.

Zadnje novosti
Ostale novosti