Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 11. -17. srpnja

Vjenčani 11. -17. srpnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: 

Dana 11. srpnja 2021. u Sisku, Savez crkava riječ života:

– Marijan Todorović, zavarivač i Marijana Nikolić, krojačica.

Dana 17. srpnja 2021. u Sisku, Matični ured, sklopili su brak:

– Željko Ivanović, konobar i Štefica Marčec, kozmetičar,

– Boris Andrijević, policajac i Ivana Vrbanac, veterinarski tehničar i slastičar .

Dana 17. srpnja 2021. u Sisku, Župa sv. Kvirina biskupa:

– Goran Lončarević, vozač i Tatjana Turk, prodavač.

 

Komentirajte