Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 14. i 15. svibnja

Vjenčani 14. i 15. svibnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

Dana 14. svibnja 2021. u Sisku, RKT Župa pohoda B.D. Marije sklopili su brak:

– Leo Pavičić, prvostupnik novinarstva i Zita Miškov, prvostupnica ekonomije.

-Dana 15. svibnja 2021. u Sisku sklopili su brak:

– Dejan Radaković, dipl. inž. elektrotehnike i Martina Vugić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja;

– Ivan Javorović, glavni dispečer HŽ i Marina Halar, šivačica.

Komentirajte