Naslovnica Izbori Lokalni izbori 2021. Šest je kandidata za župana i osam lista za županijsku skupštinu...

Šest je kandidata za župana i osam lista za županijsku skupštinu na predstojećim izborima u SMŽ

Objavljene su kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova županijske skupštine, župana i zamjenika župana, te zamjenika župana iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. Kandidat: DANIEL BERDAIS
Kandidatkinja za zamjenicu: MARINELA PERKOVIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
CENTAR
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH

2. Kandidat: IVAN CELJAK
Kandidat za zamjenika: MIHAEL JURIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

3. Kandidatkinja: LUCA GAŠPAR ŠAKO
Kandidatkinja za zamjenicu: LJILJANA LAMPERT
MOST

4. Kandidatkinja: ADELINA IVKOVIĆ
Kandidatkinja za zamjenicu: NATALIJA ANTIĆ BJELAC
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

5. Kandidat: DAMIR MARKUŠ
Kandidatkinja za zamjenicu: INES SIMIĆ
DOMOVINSKI POKRET – DP

6. Kandidat: IVO ŽINIĆ
Kandidat za zamjenika: GORAN MARKOVAC
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Rjesenje-zbirno_-_Zupan

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. DOMOVINSKI POKRET – DP
Nositelj kandidacijske liste: DAMIR MARKUŠ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj kandidacijske liste: IVAN CELJAK

3. MOST
Nositeljica kandidacijske liste: LUCA GAŠPAR ŠAKO

4. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
Nositelj kandidacijske liste: DARINKO DUMBOVIĆ

5. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositeljica kandidacijske liste: MIRJANA OLUIĆ

6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
CENTAR
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH
Nositelj kandidacijske liste: DANIEL BERDAIS

7. STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
Nositelj kandidacijske liste: JOSIP MIJADŽIKOVIĆ

8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: IVO ŽINIĆ

Rjesenje-zbirno_-_Skupstina

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

1. Kandidat: DUŠAN BJELAJAC
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidatkinja: MIRJANA OLUIĆ
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

3. Kandidat: MILAN VUKELIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Rjesenje-zbirno-zamjenik_Zupana
Komentirajte