Naslovnica Izbori Lokalni izbori 2021. Pet je kandidata za gradonačelnika/cu Siska i 9 lista za Gradsko vijeće

Pet je kandidata za gradonačelnika/cu Siska i 9 lista za Gradsko vijeće

Objavljene su kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Siska.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA SISKA

1. Kandidat: BOJAN DADASOVIĆ

Kandidatkinja za zamjenicu: IVA ŠEGOVIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidat: RAJKO DELIĆ

Kandidat za zamjenika: DAVOR ŠPANOVIĆ

MOST

3. Kandidatkinja: KRISTINA IKIĆ BANIČEK

Kandidat za zamjenika: MARKO KRIČKA

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
CENTAR
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH

4. Kandidatkinja: ŽELJKA JOSIĆ

Kandidat za zamjenika: IVICA ŠIPUŠ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

5. Kandidat: SREĆKO TELAR

Kandidat za zamjenika: MARIO TOMAC

DOMOVINSKI POKRET – DP

ZBIRNA-LISTA-PRAVOVALJANIH-KANDIDATURA-ZA-IZBOR-GRADONAČELNIKA-I-ZAMJENIKA-GRADONAČELNIKA-GRADA-SISKA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: BOJAN DADASOVIĆ

2. DOMOVINSKI POKRET – DP
Nositelj kandidacijske liste: SREĆKO TELAR

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA- HKS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositeljica kandidacijske liste: ŽELJKA JOSIĆ

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ U STEČAJU – HSP AS

Nositeljica kandidacijske liste: KRISTINA GRUBEC

5. MOST

Nositelj kandidacijske liste: RAJKO DELIĆ

6. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA- SDSS

Nositeljica kandidacijske liste: MIRJANA OLUIĆ

7. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN SERTIĆ

8. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
CENTAR
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
ZELENA ALTERNATIVA – ODRZIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH

Nositeljica kandidacijske liste: KRISTINA IKIĆ BANIČEK

9. STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

Nositelj kandidacijske liste: JOSIP MIJADŽIKOVIĆ

ZBIRNA-LISTA-PRAVOVALJANIH-KANDIDACIJSKIH-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA

U NASTAVKU SU LISTE ZA GRADSKO VIJEĆE

PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-Kand.-lista-grupe-birača-Bojan-Dadasović
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-Domovinski-pokret
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-HDZ-HSLS-HKS-HSP-SDA-H-HSS-HSU-HNS
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-HSP-DR.-ANTE-STARČEVIĆ-U-STEČAJU
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-MOST
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-SDSS
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-Kand.-lista-grupe-birača-Zoran-Sertić
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-SDP-CENTAR-LABURISTI-Zelena-alternativa-ORaH
PRAVOVALJANA-KANDIDACIJSKA-LISTA-ZA-IZBOR-ČLANOVA-GRADSKOG-VIJEĆA-GRADA-SISKA-STRANKA-UMIROVLJENIKA
Komentirajte