Naslovnica Vijesti Sisak Marulić u industrijskoj zoni – projekt Industrijsko – obrtničke škole Sisak

Marulić u industrijskoj zoni – projekt Industrijsko – obrtničke škole Sisak

dav

2021. Godina čitanja i Godina Marka Marulića

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. podržala je prijedlog
Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja. Odlukom Hrvatskog sabora od 9.travnja, 2021. proglašena je i Godinom Marka Marulića.

Povezujući odluke Sabora i Vlade, Industrijsko – obrtnička škola Sisak u Godini Marka Marulića, obilježava 500 godina Marulićeve Judite i Godinu čitanja 2021. projektom Marulić u industrijskoj zoni.

Otac Hrvatske Književnosti

Marko Marulić, hrvatski je humanistički pisac , europskoj kulturnoj javnosti poznat kao jedan od latinista, pisaca na latinskom jeziku. Po svjetskom odjeku na prvome je mjestu njegovo djelo Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca ili Institucija , zbirka poučnih pričica i anegdota iz Biblije i svetačkih životopisa. Ipak, Marulićeva hrvatska kulturna uloga povezana s atributom Otac Hrvatske Književnosti odnosi se na Juditu, prvi umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskom jeziku (6 pjevanja, ukupno 2126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca), a prema bibijskoj priči i temi. Juditu ili Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna posridu vojske njegove i oslobodi puk israelski od velike pogibili, Marulić je završio 1501., nije poznato zašto prvo tiskano izdanje datira tek iz 1521. Kako piše u Hrvatskoj enciklopediji: “Marulić je u tom remekdjelu ostvario renesansnu sintezu hrvatske, latinske i talijanske književne tradicije.” Judita je “ imala trajan odjek u hrvatskoj književnosti od XVI. st., a nedavno je zapažena i izvan hrvatskih granica pa je prevedena na engleski, madžarski, talijanski i francuski. U Marulićevo doba Judita je izdana tri puta u 18 mjeseci. 1521., 1522., 1523. i poslije Marulićeve smrti ( 1450.-1524.) 1586.

Marulić u industrijskim i obrtničkim zanimanjima

Projekt je rezultat korelacijske povezanosti nastave Hrvatskoga jezika i stručnih predmeta te praktične nastave učenika koji se obrazuju za industrijska i obrtnička zanimanja. Tijekom projekta učenici su ostvarili ishode predviđene kurikulom te ih obogatili dodatnim sadržajima.

Učenici su uskladili naredbe, kreirali i dizajnirali crtež (ilustracija u prvom tiskanom izdanju Judite 1521.) u zadanom formatu AutoCAD-a –mentorica učenicima Oriana Zgombić, dipl. ing. strojarstva. Novonastali crtež autorski je rad nastavnice i učenika, a poslužio je kao vizualni identitet projekta, otisnut je na plakatu i predstavlja projekt u medijima.

Tijekom nastave učenici su objasnili svojstva legura obojenih metala i naveli utjecaj vanjskih čimbenika na legure obojenih metala (spomenik Maruliću) – mentorica Lorena Mrkobrada, mag.ing.met. Primjenom CAD/CAD tehnologija učenici su izradili rad na CNC strojevima (kutija za nakit) – mentori učenicima Stjepko Bašić, dipl. ing. strojarstva i Mato Oroz i Željko Malić- suradnici u praktičnoj nastavi. Ručno su obrađivali limove (svitak za tekst) pa strojnom i ručnom obradom metala izradili zidni sat – mentori Nikola Stojčević, strukovni učitelj i Sandrino Babić, suradnik u praktičnoj nastavi. Spajali su obične sklopke s paralelnim spojem led dioda u geografskom prikazu mjesta radnje u Marulićevom epu-mentori Rajko Delić, strukovni učitelj i Marko Čulibrk, suradnik u praktičnoj nastavi. Lemili su neispravne elektroničke dijelove i izradili kreativne uratke (Juditin nakit) – mentorica Marija Kosić, mag.ing.elektrotehnike koja je ujedno montirala video uratke pojedinih projektnih etapa. Interpretirali biblijsku knjigu Judita – mentorica Marijana Ostić, dipl. vjeroučiteljica. Prokomentirali su etički problem opravdanog ubojstva – mentorica Martina Labaš, prof. filozofije.

Plakat

Interpretirali su Marulićevu Juditu, portretirali književni lik, istražili jezične osobitosti izabranih dijelova teksta na značenjskoj razini, sastavljali 12-erce  prema zadanom obrascu, sastavili bibliografiju dostupnih Juditinih izdanja u Sisku;
uporabili digitalne alate i postavili izložbu u NKČ Vlado Gotovac Sisak Caprag –mentorica
Sanja Tomazinić Krotin, prof. hrvatskoga jezika te o svemu snimili a-v digitalni zapis aktivnosti svih učenika i nastavnika uključenih u projekt.

Projekt je organizacijski (tisak plakata, medijska vidljivost) i financijski podržao i koordinirao ravnatelj IOŠ Sisak dr. sc. Ivan Vrbik.

Vrijedna bibliografska izdanja

Voditeljica projekta i autorica izložbe u NKČ Vlado Gotovac Sisak-Caprag predstavlja vrijedna Juditina bibliografska izdanja kao i ona važna za kritičko vrednovanje i metodičku interpretaciju epa koja će javnost vidjeti zahvaljujući sisačkom knjižničnom fundusu i autoričinoj privatnoj zbirci. Na izložbi su izdanje Matice hrvatske iz 1901. divot-izdanje Judite, opremljeno monografskim uvodom Petra Kasandrića te tumač, napomene o jeziku i rječnik Marcela Kušara. Zatim je tu prigodna publikacija: svečani prilog Vienca, knjižica Josipa Florschütza, Ljetopis društva hrvatskih književnika za godinu 1900.-1903. Vrijedno izdanje u reprezentativnoj publikaciji zagrebačke Zore, 1950. godine, s predgovorom Mihovila Kombola i prilozima Marcela Kušara i Vjekoslava Štefanića, a koje je uredio Dragutin Tadijanović. Moći će se vidjeti i faksimil prvog izdanja iz 1521. izdan 1950. i zbornik s proslave petstogodišnjice Marulićeva rođenja, koji sadrži studiju Petra Skoka O stilu Marulićeve Judite. Juditinu izdanju iz 1998.pogovor je napisao jezikoslovac Josip Vončina , a u izdanju je i faksimil drugog izdanja iz 1522. te na kraju Rječnik
Marulićeve Judite, cjeloviti rječnik epa, djelo hrvatskog jezikoslovca Milana Moguša iz 2001.

Noć knjige 2021.

Industrijsko-obrtnička škola Sisak i NKČ Vlado Gotovac Sisak-Caprag kao partneri obilježavaju Noć knjige 2021. Poveznica za virtualni pregled izložbe i filma bit će na stranicama NKČ Sisak postavljena 23. travnja u Noći knjige 2021. Školski dio Projekta završava 16. travnja 2021. i nastavlja se izložbom 19. travnja 2021. Projekt Marulić u industrijskoj zoni na Stručno- znanstvenom skupu: Marko Marulić, Judita (1501. – 1521. – 2021.) u Splitu – Muzej grada Splita, 23. – 24. travnja 2021. predstavit će voditeljica projekta Sanja Tomazinić Krotin, prof. savjetnica hrvatskoga jezika.

Tekst: Sanja Tomazinić Krotin, profesorica savjetnica.

 

Komentirajte