Naslovnica Vijesti SMŽ U Glini upozoravaju na gradske diskriminirajuće kriterije podjele pomoći

U Glini upozoravaju na gradske diskriminirajuće kriterije podjele pomoći

Nezavisna lista mladih Gline na čelu s nezavisnim vijećnikom u gradskom vijeću mr. Radomirom Lončarevićem oštro se protivi diskriminaciji građana Gline u procesu obnove u potresu porušenih objekata, stoji u priopćenju Nezavisne liste.

“Naime, Vlada RH doznačila je na račun Grada Gline 25 milijuna kuna pomoći za
privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja uslijed potresa, no Grad Glina
napravio je u najmanju ruku diskriminacijsku odluku o podjeli navedenih sredstava
građanima pogođenih potresom, naglašavaju mladi Gline.

U prvom redu ističemo neravnopravnost prema građanima koji žive u objektima
(kućama i stanovima) u državnom vlasništvu. Naime, odlukom Grada Gline o
raspodjeli pomoći, njima je uskraćeno pravo na pomoć koje je donirala Vlada RH za
potresom ugrožene građane, jer ne žive u objektima u isključivom privatnom
vlasništvu, nego državnom. Odluka Grada Gline propisuje da biste imali pravo na
pomoć iz donacije Vlade RH morate biti vlasnik porušenog ili razrušenog objekta tj.
nekretnine, te da morate imati prebivalište i živjeti na području Gline. Uz navedeno
morate imate i dokaze o utrošenim sredstvima za zaštitu i popravke zbog potresa. No
zanemaruje se istovremeno velika činjenica da brojni žitelji Gline žive u državnim
kućama i stanovima, tj. nisu vlasnici nekretnina, ali žive u njima već godinama kroz
ugovoreni odnos o najmu s državom, te sada nemaju pravo ni na kakvu pomoć i
potporu u obnovi i popravcima” – upozorava jedan od političkih najaktivnijih vijećnika
u Gradskom vijeću Gline mr. Radomir Lončarević.

“Zbog činjenice da se u najvećoj mjeri radi o ljudima koji su se na područje Gline
doselili nakon Oluje, uglavnom izbjeglim Hrvatima iz Posavine i Srednje Bosne, te su
posredstvom APN-a (državne Agencije za pravni promet i posredovanje
nekretninama) ostvarili pravo na stanovanje u državnim objektima na području grada,
danas ti isti ljudi nemaju pravo na nužnu zaštitu i popravak oštećenja da bi mogli
živjeti u nekretninama koje im je ugovorenim najmom država dala za život.
Lončarević ističe da istu sudbinu dijele mnoge mlade obitelji koje su ostvarile
stambeno zbrinjavanje u državnim kućama i stanovima te naglašava zabrinutost za
njihovim ostankom, ali isto tako i o povratku onih koji su privremeni smještaj pronašli
izvan Gline.

Ta sredstva u prvu ruku služe, ne za obnovu, nego za nužne radove i nužne
popravke. No ovom odlukom Grada i gradonačelnika Gline ovi građani neće moći
ostvariti pravo na pomoć. To je odluka jedinice lokalne samouprave, a ne Vlade, koja
je dodijelila sredstva, što je još više diskriminacijski spram građana Gline, s obzirom
da ostale općine i gradovi na području Banovine nemaju takvu praksu i ne rade to svojim građanima, razvrstavajući ih u one prvog ili drugog reda” – ističe Radomir
Lončarević.

Gradski vijećnik Lončarević smatra da se odluka trebala bazirati na specifičnostima
stanovanja u Glini, kako bi se izbjegla nejednakost građana, koja je sada ipak na
snazi upravo odlukom koja je donesena, iako Vlada daje „slobodne ruke“ lokalnoj
upravi da novac raspoređuje na najučinkovitiji način svim pogođenim građanima na
stradalom području, pa tako i grada Gline.

Ravnopravnost je tim veća jer uskoro počinje obnova, ali ne i u Glini na transparentni
i jednakopravni način za sve pogođene u potresu. Apeliramo na hrvatsku javnost na
ovu veliku diskriminaciju te pozivamo Vladu RH da se pozabavi slučajevima
nepravedne pomoći koju su svi građani Hrvatske uplaćivali kako bi pomogli
stradalima, bez obzira žive li u privatnoj ili državnoj nekretnini – zaključio je Radomir
Lončarević u ime Nezavisne liste mladih Gline.

Nezavisna lista mladih Gline žila je kucavica društvenog i političkog života Gline koja
okuplja mlade žitelje koji žele ostati i raditi u gradu i na Banovini, a ovim primjerom i
javnim apelom pomaže da se diskriminirajuća politika Grada dokine i omogući svim
stradalim u potresu jednako pravo i na obnovu. U Gradskom vijeću Gline ima četiri
nezavisna vijećnika, a nositelj liste i političkih aktivnosti je mr. Radomir Lončarević
(34. g.), predavač na katedri za primijenjenu matematiku i statistiku na Fakultetu
prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Komentirajte