Naslovnica Potres u Petrinji, Glini, Sisku i okolici POTRES: U SMŽ više od 2.800 crvenih objekata

POTRES: U SMŽ više od 2.800 crvenih objekata

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 24. siječnja 2021. (8:00))
1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA
Prijave: 35 102
Pregledano objekata: 20 733
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 249
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 563
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 123
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 515
Uporabljivo – bez oštećenja: 536
Uporabljivo bez ograničenja: 4 832
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 7 916
Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Komentirajte