Naslovnica Potres u Petrinji, Glini, Sisku i okolici U potresu stradalo 76 crkava, kapela i župnih kuća

U potresu stradalo 76 crkava, kapela i župnih kuća

U strahovitom potresu, u utorak 29. prosinca 2020. godine, s epicentrom kod Petrinje magnitude 6.2 stupnjeva po Richterovoj oštećeni su brojni sakralni objekti i župne kuće u Sisačkoj biskupiji. Prema stanju od 18. siječnja 2021. godine srušenih ili teško oštećenih crkava (crvena oznaka) je 17, veoma oštećenih crkava (žuta oznaka) je 15, a djelomično oštećenih crkava je 7. Crvenu oznaku nosi i 7 župnih kuća i samostana, a žutu 6. Također srušene ili oštećene su i 24 kapele. Ukupno 76 objekata.

U nastavku donosimo detaljan pregled.
Srušene ili teško oštećene crkve (crvena oznaka):
1.Katedrala Uzvišenja svetog Križa u Sisku
2.župna crkva Uznesenja BDM u Gori
3.župna crkva Uzvišenja svetog Križa u Kravarskom
4.župna crkva svetog Jurja u Maloj Gorici
5.župna crkva (u obnovi) Ranjenog Isusa u Maloj Solini
6. župna crkva svetog Antuna opata u Odri Sisačkoj
7.župna crkva svete Marije Magdalene u Selima
8.crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Sisku
9.župna crkva svetog Nikole i Vida u Žažini
10.župna crkva Blažene Djevice Marije Snježne u Dubrancu
11.župna crkva svetog Martina biskupa u Pisarovinskoj Jamnici
12.župna crkva svetog Antuna Padovanskog u Bučici
13.župna crkva svetog Bartola u Hrastovici
14.župna crkva svete Katarine u Komarevu
15.župna crkva svetog Roka u Kratečku
16.župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pokupskom
17.župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Starom Farkašiću

Veoma oštećene crkve (žuta oznaka):
1.crkva Uzvišenja svetog Križa u Bobovcu (župa Sunja)
2.župna crkva svete Katarine u Divuši
3.župna crkva svete Marije Magdaleneu Donjoj Kupčini
4.župna crkva svetog Ivana Krstitelja uGornjoj Jelenskoj
5.župna crkva svetog Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću
6.župna crkva svetog Nikole biskupa uGušću
7.župna crkva svetog Nikole biskupa u Lijevom Dubrovčaku
8.župna crkva svetog Ilije u Maji
9.župna crkva svetog Martina biskupa u Martinskoj Vesi
10.župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pešćenici
11.župna crkva svetog Lovreu Petrinji
12.župna crkva svetog Maksimilijana biskupau Posavskim Bregima
13.župna crkva svete Marteu Šišincu
14. župna crkva sv. Petra ap. u Ivanić-Gradu
15. župna crkva sv. Franje Ksaverskog u Viduševcu

Djelomično oštećene crkve:
1.župna crkva svetog Ivana Nepomuka u Glini
2.crkva Duha Svetogau Gojlu (župa Ilova)
3.župna crkva svetih Jurja i Jakova uOborovu
4.župna crkva svetog Josipau Šišljaviću
5.župna crkva svetog Petra uVeleševcu
6.župna crkva svetog Mihaela uVelikoj Ludini
7.župna crkva svete Jelene Križarice uVrtlinskoj

Srušene ili oštećene kapele:
1. kapela Presvetog Trojstva u Pokupskoj Slatini (župa Bučica)
2. kapela svete Katarine u Dubrancu (župa Dubranec)
3. kapela svetog Blaža u Novom Selu Glinskom (župa Glina)
4. kapela svetog PetrauTaborištu (župaHrastovica)
5. kapela svetog Mihovila u Majuru (župa Hrvatska Kostajnica)
6.kapela sv. Ivana Glavosjeka u Mračaju(župa Hrvatska Kostajnica)
7.kapela sv. Josipa uKraljevčanima (župa Hrvatski Čuntić)
8.kapela Glavosjeka sv. Ivanau Peckom (župa Hrvatski Čuntić)
9., kapela Srca Isusova u Novom Selu(župa Komarevo)
10. kapela sv. Mihaela uKozjači (župa Kravarsko)
11. kapela sv. Petra i Pavla u Šiljakovini(župa Kravarsko)
12. kapela Presvetog Trojstvau Lekeniku (župa Lekenik)
13.kapela sv. Ivana Krstitelja u Staroj Drenčini (župa Odra)
14.kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Vurotu (župa Odra)
15.kapela Presvetog Srca Isusovog uRoženici (župa Pokupsko)
16.kapela Sv. Duha u Hotnji (župa Pokupsko)
17.kapela Presvetog Trojstva u Petrinji (župa sv. Lovre)
18.kapela sv. Jakova uMošćenici(župa Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji)
19.kapela sv. Ilije u Hrastelnici (župa sv. Josipa Radnika u Sisku)
20.Palanjek, sv. Filip i Jakov, Sisak. ž. sv. Josipa
21. kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Letovaniću(župa Žažina)
22. kapela sv. Jantola u Dvorišću (župa Viduševac)
23. kapela sv. Ivana i Pavla u Gori (župa Gora)
24. kapela sv. Josipa u Nebojanu (župa Gora)

Župne kuće (crvena oznaka):
1. Katedralna župa u Sisku
2. Glina
3. Gora
4. Petrinja, župa sv. Lovre
5. Pokupsko
6. Sela
7. Stari Farkašić

Župne kuće (žuta oznaka):
1. Bučica
2. Hrvatski Čuntić
3. Komarevo
4. Kravarsko
5. Šišinec
6. Veleševec

(SV)

Komentirajte