Naslovnica Vijesti SMŽ Danas zasjeda županijska skupština

Danas zasjeda županijska skupština

22. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije  će se održati 25. studenoga (srijeda) 2020. godine u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2021. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu – Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji,
Predlagatelj župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o produljenju važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje zdravstvene njege u kući u novom prostoru Ustanovi za zdravstvenu njegu „Sestra Zlata“,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/ica Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Komentirajte