Naslovnica Vijesti Sisak U Sisku znanstveni skup „Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“

U Sisku znanstveni skup „Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“

Otvorenje znanstvenog skupa „Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“ bit će u u utorak, 6. listopada 2020.
u 9 sati u Hotelu Panonija, Sisak.

Znanstveni skup „Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“ organiziraju Hrvatsko arheološko društvo, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Sisak i Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture i medija RH.

Fokus skupa su arheološka istraživanja provedena na području Sisačko-moslavačke županije, kao i analize pokretnog arheološkog materijala koji potječe s ovoga područja. Predavanja su organizirana kronološki, a posebnu skupinu čine predavanja o primjeni novih metodologija i interdisciplinarnih istraživanja u terenskim arheološkim istraživanjima.

U okviru skupa planirana su dva okrugla stola. Prvi obrađuje temu odnosa arheologa i konzervatora uz primjere dobre prakse te prijedloge kako unaprijediti suradnju ovih dvaju struka. Tema drugog okruglog stola je (zlo)upotreba detektora metala od strane amatera s ciljem jasnijeg definiranje stava arheološke struke prema ovome, sve prisutnijem fenomenu.

Službeni dio skupa trajat će od 6. do 9. listopada 2020., a na njemu će sudjelovati arheolozi s područja cijele Hrvatske.

 

Komentirajte