Naslovnica Vijesti Sisak Korona krizi unatoč sisačke tvrtke i dalje rade – CIAL

Korona krizi unatoč sisačke tvrtke i dalje rade – CIAL

Koronakrizi unatoč sisačke tvrtke i dalje rade.

U krugu Južne industrijske zone u Sisku tako djeluje pet tvrtki iz C.I.O.S. grupacije. C.I.O.S. u Sisku djeluje od 2001. godine, a u Sisku i okolici radi i živi 90-ak zaposlenika članica C.I.O.S. grupacije. Iako je ovo vrijeme koronavirusa uvelo novosti, i stvorilo problema u poslovanju mnogih tvrtki, C.I.O.S-ove rade i dalje punom parom.

CIAL Sisak još je jedna tvrtka C.I.O.S. grupacije u Sisku. I poput DEPOS-a jedna dobra ekološka priča. Naime, u CIAL-u završavaju limenke koje građani, za 50 lipa po komadu, prodaju u trgovačkim centrima.

„Limenke temeljem koncesije Cios, kao jedan od koncesionara, uz određenu naknadu, preuzima na obradu. Nakon što se takve limenke iz Fonda za zaštitu okoliša dopreme u Sisak u Cialu slijedi obrada. Limenke od raznih napitaka, izrađene su od različitih metala. U Cialu se proizvode odljevci (legure i pred legure), po zahtjevu kupca, točno određenog kemijskog sastava. Proizvodi koje lijevamo za potrebe ljevaonica koje proizvode auto dijelove i radijatore, te čeličana za dezoksidaciju čelika, moraju imati traženi kemizam uz odgovarajući atest. U legurama za dezoksidaciju čelika, za potrebe ABS -Sisak te željezare u Smederevu sadržaj aluminija mora biti iznad 95%., ostalo su legirajući elementi.” –  napominje Boro Mioč, predstavnik C.I.O.S.-a u Sisku i direktor CIAL-a.

Stoga je prva faza u obradi limenki „šrederiranje“ ( obrada u stroju za kidanje i usitnjavanje) kako bi se usitnile i na magnetnom separatoru odvojile željezne limenke, jer sadržaj željeza u proizvodima mora biti mali.

“Na taj način smo stekli uvjet za toplinsku obradu u našim pećima gdje na potrebnoj temperaturi dobivamo aluminij u tekućem stanju, slijedi obrada sa “ soli „ radi uklanjanja nečistoća iz aluminija. Zadnju faza u obradi je lijevanje aluminija u kalupe, te slaganje gotovih ingota“. – dodaje Boro Mioč, predstavnik C.I.O.S.-a u Sisku i direktor CIAL-a.

Tako dobiveni aluminij mora imati čistoću veću od 95 posto aluminija a ostalo su elementi koji čine sastav legure.

„Ovog trenutka sve što napravimo izvozimo. Naš je proizvod visoke kvalitete, ispunjava zahtjeve Željezara i ljevaonica. Cijene diktira tržište, suradnja sa Željezarom Smederevo, koja je u kineskom vlasništvu, je odlična. Dakle, i CIAL iz otpada opet radi novi proizvod i zatvara ekološki krug.“ – napominje Mioč koji dodaje da aluminij iz CIAL-a odlazi i za automobilske dijelove, ali završava i u radijatorima Lipovice te hrvatskim manjim ljevaonicama. A sve to omogućava 18 radnika koji ovdje rade.

 

Komentirajte