Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 26. rujna

Vjenčani, 26. rujna

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 26. rujna 2020. godine u Sisku, Župa Uzvišenja sv. Križa:

· Juraj Supančić, ing. elektrotehnike i Laura Medur, upravni referent;

– dana 26. rujna 2020. godine u Sisku, Župa Pohoda Blažene Djevice Marije:

· Miroslav Medjed, zaštitar i Sonja Turkalj, umirovljenica.

Komentirajte