Naslovnica Vijesti SMŽ Obilazak radova na cesti u Letovanskom Vrhu

Obilazak radova na cesti u Letovanskom Vrhu

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec obišli su u četvrtak, 24. rujna 2020. godine, u naselju Letovanski Vrh (Općina Lekenik dionicu lokalne ceste L33008 na kojoj su u tijeku radovi na izvanrednom održavanju. Ove radove u odnosu 50:50 sufinanciraju Županijska uprava za ceste SMŽ i Općina Lekenik.

Na dionici ceste dugoj 1750 m planirana je sanacija makadamskog kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika u 1 sloju asfaltnom mješavinom AC 16 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 6cm, skidanje postojećih bankina, izrada bankine kamenim materijalom, čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih kanala, sanacija ispuha, izrada betonskih cijevnih propusta, strojno orezivanje grmlja, živice i šiblja, izrada zacijevljenja kanala te izrada obložnog zida pokosa kanala.

Komentirajte