Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 26. lipnja – 4. srpnja

Vjenčani, 26. lipnja – 4. srpnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 26. lipnja 2020. u Budaševu, župa Bl. Alojzija Stepinca

1. Kristijan Smernić, vatrogasni tehničar i Petra Domazetović, sveučilišni prvostupnik komunikologije

– dana 3. srpnja 2020. u Sisku, župa Sv. Kvirina Biskupa

2. Dean Raković, tehničar za elektroniku i Lucija Margušić, prodavač

– dana 3. srpnja 2020. u Sisku, župa Uzvišenja Sv. Križa

3. Antonio Vuković, medicinski tehničar i Marjana Čaić, magistra filozofije

– dana 4. srpnja 2020. u Sisku, Utvrda „Stari grad“

4. Jurica Lukačić, automehaničar i Mateja Marković, viša medicinska sestra.

Komentirajte