Naslovnica Vijesti Sisak Danas je elektronička sjednica Županijske skupštine

Danas je elektronička sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 19. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati elektroničkim putem 30. travnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati

– POZIV

– Zapisnik sa 18. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

– Preuzimanje svih materijala za 19. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (49 MB)

DNEVNI RED
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko- moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko- moslavačke županije za 2020. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- moslavačke županije za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2019. godine – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2019. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2020. do 2023.,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o donošenju Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije-funkcionalna regija Središnja Hrvatska,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o usvajanju Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, Grad Glina i Općina Gvozd,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Romina Kalesić Čulina),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Nikoli Perkoviću za životno djelo,
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Odjelu za infektivne bolesti Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak s voditeljicom Odjela Tonkom Jozić Novinc za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Darku Sertiću za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Kulturno umjetničkom društvu „Repušnica“ za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja,
Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Karmen Valenta za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Matiji Sloupu za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja

Komentirajte