Naslovnica Vijesti Sisak 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska u četvrtak, 20. veljače

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska u četvrtak, 20. veljače

Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća Željko Đermanović saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 20. veljače 2020. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska 
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Siska 
3. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska 
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska 
5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
6. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu 
7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 
8. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2019. godinu 
9. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
10. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2020. godini 
11. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2020. godini u Gradu Sisku 
12. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019-2022. godine 
13. Prijedlog odluke o grobljima 
14. Prijedlog programa “Sisački poduzetnik/ca 2020” 
15. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, KLASA: 320-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-01-18-27, od 29. studenog 2018. godine 
16. Prijedlog odluke o prigovorima pristiglim tokom Javnog uvida u Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak 
17. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak 
18. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska 
19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Doma kulture Kristalna kocka vedrine 

Komentirajte