Naslovnica Vijesti SMŽ Pogledajte kako su poslovali poduzetnici u SMŽ u 2018. godini!

Pogledajte kako su poslovali poduzetnici u SMŽ u 2018. godini!

U 2018. godini poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 10,3 milijarde kuna, što je 11,6% više u odnosu na 2017. godinu, podaci su koje je objavila Fina.

U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja koji su poduzetnici predali u Finu, poslovalo je 2.162 poduzetnika sa 17.553 zaposlena, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje broja zaposlenih za 5,3%.

Poduzetnici Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini ostvarili su 10,3 milijarde kuna ukupnih prihoda i neto gubitak u iznosu od 313,6 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća županije u 2018. godini iznosila je 4.496 kuna, što je nominalno 4,3% više u odnosu na 2017. godinu, a 19,5% manje od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika u RH (5.584 kune).

Sisačko-moslavačka županija je u odnosu na druge županije najbolje je rangirana prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih (13. mjesto od svih županija), dok je na 14. mjestu po broju poduzetnika, na 15. po ukupnom prihodu, a na 16. mjestu po broju zaposlenih. Prema ekonomičnosti poslovanja te prema produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih Sisačko-moslavačka županija na 20. je mjestu, dok je prema neto dobiti/gubitku na 21. mjestu.

Najveće prihode među poduzetnicima sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji, u 2018. godini, ostvarilo je društvo PETROKEMIJA d.d. Kutina, u iznosu od 1,9 milijardi kuna. Društvo je imalo 1.625 zaposlenih koji su ostvarili prihode od izvoza u iznosu od 1,2 milijarde kuna.

Najveću dobit razdoblja ostvarilo je društvo MMM-VUKELIĆ d.o.o., čija je pretežita djelatnost proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta.

U 2018. godini poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 10,3 milijarde kuna (11,6% više u odnosu na 2017. godinu), ukupne rashode od 10,5 milijardi kuna (14,7% više), dobit razdoblja u iznosu od 323,4 milijuna kuna (1,5% više), gubitak razdoblja od 637,0 milijuna kuna (82,7% više) te neto gubitak od 313,6 milijuna kuna (10,4 puta više).

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu, u odnosu na 2017. godinu, povećane su za 5,0%. Uvoz je povećan za 18,6%, a izvoz za 17,0%, s tim da je trgovinski suficit 1,7 milijardi kuna.

Na rang listi 19 gradova i općina Sisačko-moslavačke županije, Sisak je prvi po broju poduzetnika, broju zaposlenih i dobiti razdoblja, poduzetnici Kutine su prvi po ukupnom prihodu i gubitku razdoblja, a Novske po iskazanoj neto dobiti.

U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini broj radno sposobnih stanovnika u odnosu na 2001. godinu manji je za 26.846.

Tablica 1.       Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini[1]

(iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)

Opis 2017. 2018. Indeks Udio SMŽ
u RH (%)
Broj poduzetnika   2.162 1,6
Broj dobitaša 1.337 1.468 109,8 1,7
Broj gubitaša 579 694 119,9 1,6
Broj zaposlenih 16.663 17.553 105,3 1,9
Ukupni prihodi 9.196.335 10.266.122 111,6 1,4
Ukupni rashodi 9.180.082 10.529.292 114,7 1,5
Dobit prije oporezivanja 365.135 374.569 102,6 0,7
Gubitak prije oporezivanja 348.882 637.739 182,8 3,4
Porez na dobit 46.365 50.423 108,8 0,7
Dobit razdoblja 318.619 323.398 101,5 0,7
Gubitak razdoblja 348.730 636.991 182,7 3,4
Konsolidirani financ. rezultat (dobit (+) ili gubitak (-) razdoblja) -30.111 -313.593 1.041,5
Izvoz 2.911.616 3.406.419 117,0 2,3
Uvoz 1.393.288 1.652.223 118,6 1,2
Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz) 1.518.328 1.754.197 115,5 11,9
Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu 303.627 318.732 105,0 1,3
Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 4.309 4.496 104,3 80,5

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Tablica 2.       TOP pet gradova*/općina Sisačko-moslavačke županije po kriteriju ukupnog prihoda poduzetnika u 2018. godini                                                                                                                                                       (iznosi u tisućama kuna)

Naziv grada*/općine Broj poduzetnika Broj zaposlenih Ukupni prihod Neto dobit/gubitak Broj radno aktivnih stanovnika[1]
Broj Rang u RH Broj Rang u RH Iznos Rang u RH Iznos Rang u RH
Kutina* 378 43 5.381 22 3.441.899 25 -456.607 556 15.578
Sisak* 816 22 5.497 21 3.068.997 28 13.400 142 32.268
Petrinja* 280 59 1.763 69 1.129.012 71 14.495 135 16.210
Glina* 76 191 989 111 733.206 96 29.479 83 5.761
Novska* 134 112 1.275 94 530.812 116 33.003 75 8.902

Izvor: Registar godišnjih financijskih izvještaja

[1] U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini broj radno sposobnih stanovnika u odnosu na 2001. godinu manji je za 26.846.

 

 

Komentirajte