Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 29. studenoga

Vjenčani, 29. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 29. studenoga 2019. godine u Sisku, „Stari grad“:

· DRAGO RADIĆ (poljoprivrednik) i DAVORKA BOLJKOVAC (cvjećar),

· LAZAR RADAKOVIĆ (kuhar) i MARTINA ŽIVKOVIĆ (prvostupnica predškolskog odgoja).

Komentirajte