Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda Gradsko vijeće

Danas zasjeda Gradsko vijeće

Predsjednica Gradskog vijeća Ivana Cindrić sazvala je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 22. studenog 2019. godine (petak) s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
d) Prijedlog programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
j) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2021. – 2022. godine
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
h) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
i) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
j) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog odluke o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Siska za razdoblje od 2020. do 2024. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Sisak Stari na upravljanje trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
8. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
9. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
10. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
12. a) Prijedlog odluke o kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog odluke o kupnji Poslovnog prostora I u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
14. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju stanova u najam,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora br. T4.4.2- 806/2015 o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Siska s Hrvatskim Telekomom d.d. Zagreb,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
16. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
17. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
18. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
19. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
20. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje od 2013. do 2018. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
21. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od svibnja do listopada 2019. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
22. a) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Nenad Vukušić, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja
b) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
Predlagatelj: Nenad Vukušić, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja

Komentirajte