Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 8. i 9. studenoga

Vjenčani 8. i 9. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

 – dana 8. studenoga 2019. u Sisku „Stari grad“
DENIS KLASNIĆ (vozač) i KAROLINA BLAŽEKOVIĆ (bacc. med. tehničar)

  • dana 9. studenoga 2019. u Sisku „Stari Grad“

KREŠO DRAKULIĆ (stolar) i MARTINA POTOČAR (dipl. ekonomist)

PASKAL PODNAR (tehničar za računalstvo) i ANJA KRAPLJAN (medicinska sestra).

Komentirajte