Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 26. listopada

Vjenčani, 26. listopada

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

· dana 26. listopada 2019. u Sisku:

– Ivan Luketić, inž. prometa i Katarina Taučer, stručni specijalist javne uprave i

– Josip Sesvečan, vodoinstalater i Ana Fabijanić, magistra komunikologije.

Komentirajte