Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 12. – 19. listopada

Vjenčani 12. – 19. listopada

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak brak:

· dana 12.listopada 2019. u Sisku, Župa Pohoda B.D.Marije:

– MARIJO MAROŠEVIĆ (konobar) i BLANKA PRPIĆ (odgojiteljica);

· dana 12. listopada 2019. u Sisku, Župa Sv. Kvirina biskupa:

– DAMIR VIDOVIĆ (dr. stomatologije) i NIKOLINA ŽIGMUNIĆ (magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti);

· dana 19. listopada 2019. u Sisku, „Stari grad“:

– ROBERT KONDESHI (vozač) i MATEJA BOGDAN (domaćica),

– ROBERT PUTRIĆ (strojobravar) i BLANKA KARLOVIĆ (fito farmaceut),

– TOMISLAV FILAR (vozač) i INES RADUŠEVIĆ (frizer).

Komentirajte