Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18 i 18/18-pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća Ivana Cindrić saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 12. rujna 2019. godine (četvrtak) s početkom u 13 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja Grada Siska s osnove plaćenih anuiteta po dugoročnim kreditima u kapitalne rezerve odnosno udjel u kapitalu trgovačkog društva Auto
promet Sisak d.o.o.
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
3. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke
prometnog i komunalnog redara
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća za 2018. godinu o provođenju Akcijskog plana Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.- 2020. godine
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček

Komentirajte