Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 14. i 15. lipnja

Vjenčani, 14. i 15. lipnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 14. lipnja 2019. u Sisku, A. i S. Radića 36, zgrada Ureda:

· DRAGUTIN BAČUN (umirovljenik) i LJERKA TKALČIĆ (umirovljenica);

– dana 15. lipnja 2019. u Sisku „Stari grad“:

· MILAN DOBRENIĆ (konobar) i ANITA MRAVEC (radnica),

· MATIJAS BRAJČINOVIĆ (kv vozač) i GORICA ĆESAREVIĆ (trgovac).

Komentirajte