Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska predsjednica Gradskog vijeća Ivana Krčelić saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 14. lipnja 2019. godine (petak) s početkom u 13 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu,
Prijedlagatelj: Kristina Ikić Baniček
3. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
d) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
j) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Siska,
Predlagateljica Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
8. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
9. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za RKT Župu sv. Mihaela
Preloščica iz Preloščice, Preloščica 123
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
10. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2019. godini u Gradu Sisku,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
12. Prijedlog odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
13. a) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Berislavu Pavičiću, pukovniku – posthumno,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
b) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Dubravku Pukšec,poručniku – posthumno,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
c) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Senki Kramarić, pripadnici 57.SAMB-a Marijan Celjak,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
d) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Mirku Hrgoviću, pripadniku 101. brigade HV,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
e) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Senadu Arapoviću, razvodniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
f) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Željku Srpaku, pukovniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
g) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Vladimiru Rogošiću, poručniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
h) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Asifu Mujkiću, poručniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
i) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Siniši Peričeku, naredniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
j) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Stjepanu Bolčeviću, naredniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
k) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Mladenu Praniću, pripadnik 120. Brigade Ban Toma Bakač,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
l) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Marijanu Šokčeviću, bojniku – posthumno,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
14. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
15. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Sisak,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
16. Prijedlog odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019. godinu.
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček

Komentirajte