Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 17. – 25. svibnja

Vjenčani 17. – 25. svibnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 17. svibnja 2019. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa:

· LUKA KRKLEC (pirotehničar) i LAURA GALOVIĆ (studentica);

– dana 18. svibnja 2019. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa:

· BRUNO BANFIĆ (tehničar za elektroniku) i ANA PAVLOVIĆ (odgajatelj);

– dana 24. svibnja 2019. u Sisku „Stari grad“:

· IGOR GAŠPARINČIĆ (industrijski mehaničar) i ANAMARIJA JURAŠINOVIĆ (turistički komercijalist);

– dana 25. svibnja 2019. u Sisku „Stari grad“:

· SLOBODAN TODOROVIĆ (radnik) i JELENA NIKOLIĆ (kućanica),

· MARCEL ZELENIKA (kemijski tehničar) i IRENA ĐUKIĆ (dipl. ekonomist hotelskog menadžmenta),

· ALEN ARAPOVIĆ (radnik) i ADMIRA VULETIĆ (frizer),

· TOMISLAV VLAHOVIĆ (građevinski radnik) i KRISTINA KRČELIĆ (njegovateljica),

· FILIP RIBIĆ (aviomehaničar) i ANDREA PAVLOVIĆ (trgovac-prodavač),

· DUBRAVKO MUDRINJAK (umirovljenik) i MARICA POMORAVEC (kućanica).

Komentirajte